Groen Grimbergen na racistische uitspraak op de gemeenteraad: “Ontslag van De Coppel uit al haar gemeentelijke functies was de enige optie”

30 Juni 2020

Groen Grimbergen na racistische uitspraak op de gemeenteraad:   “Ontslag van De Coppel uit al haar gemeentelijke functies was de enige optie”

Op de digitale gemeenteraad van 25 juni liet mevrouw De Coppel (Vernieuwing) in de marge van een verhitte discussie over de verhuis van het O.C.M.W. en de bib naar Grimbergen, zich de commentaar ontvallen: “Al die vremde weg, ja”. Katrien Le Roy uit onze Groen fractie sprak De Coppel er als eerste publiekelijk over aan: "Die spontane uitspraak toen uw micro nog aanstond legt op een pijnlijke manier bloot hoe het bestuur over het beleid in Strombeek denkt." Nadien volgden andere oppositieleden en werden excuses gevraagd. Het antwoord van De Coppel: “Het was jammer dat mijn micro nog aanstond.”  Een reactie die alleen maar meer verontwaardiging teweegbracht. Latere verontschuldigingen konden niet baten.

Met deze uitspraak beledigt De Coppel zowat 31% van de Grimbergse bevolking. Hoe kan zij, zelf woonachtig in Strombeek, in het gemeentebestuur de Grimbergse bevolking nog vertegenwoordigen na zulke uitlating. In haar positie is dit olie op het vuur voor het sluipend gif van het racisme dat het vreedzaam samenleven in onze gemeenschap sowieso al sterk op de proef stelt. Als voorzitster van de gemeenteraad heb je een verbindende functie en daar hoort polariseren niet bij.

Daarnaast hadden we het minstens even moeilijk met haar reactie op de uitschuiver als met de uitschuiver zelf. De Coppel toonde geen enkele vorm van redelijk inzicht, dat de inhoud van wat ze gezegd had niet gepast was en dat ze niet had mogen generaliseren met dergelijke vooroordelen.

 

Ontslag uit al haar functies

Het ontslag uit al haar functies in het huidige Grimbergse gemeentebestuur was voor Groen daarom de enige aanvaardbare en correcte keuze. 

Vooral haar deelname aan het Bijzonder Comité sociale dienst (BCSD) lag voor ons gevoelig. Mevrouw De Coppel zetelde daarin sinds 2013. Dit comité beoordeelt individuele hulpaanvragen van mensen die het moeilijk hebben om de eindjes aan mekaar te knopen. Uiteraard gaat het hier ook over dossiers van mensen met vreemde origine. "Vremde" die mevrouw De Coppel "weg wil".

Marnix Snauwaert die Groen jarenlang vertegenwoordigde in het Bijzonder Comité zegt daarover het volgende: "Mevrouw De Coppel heeft in het verleden dergelijke dossiers proberen te beïnvloeden met haar zienswijze, meestal op basis van ongegronde elementen. Het incident op de gemeenteraad geeft nog eens aan dat zij moeilijk een objectief oordeel kan vellen." 

 

Meerderheidspartijen nemen afstand

Bij de nasleep van deze rel willen we verwijzen naar de omstreden coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018. Het toenmalige fiat van N-VA en van Open VLD nationaal kwam er pas na de opoffering van Vlaams Belang lid Luk Raekelboom. Hij stapte uit de Vernieuwing fractie en zetelt sindsdien als “onafhankelijke” in de gemeenteraad.

Het racistisch incident van 25 juni bewijst nogmaals dat het DNA van het Vlaams Belang nog ingebakken zit in Vernieuwing. Op onze vraag aan Vernieuwing Schepen Laeremans naar reactie op de bewuste racistische woorden minimaliseerde hij deze tot een ”ongelukkige” uitspraak. Daarop volgden de lofbetuigingen door de voorzitster van Vernieuwing waarbij De Coppel als een sociaal en sterk geëngageerd persoon beschreven werd. Dit alles illustreert duidelijk dat binnen de Vernieuwing fractie het alarmerend maatschappelijk probleem van toenemend racisme niet ernstig genomen wordt. Dit kan moeilijk anders wetende dat de drie huidige Vernieuwing Schepenen Laeremans, Van Bree en Verberck alle 3 een Vlaams belang verleden hebben. 

Ondertussen hebben de twee andere meerderheidspartijen in de pers en op sociale media zich gedistantieerd van de uitspraak. Ze benadrukken het respect dat alle Grimbergenaren verdienen. 

Voor Groen was de beslissing van de Open Vld en de N-VA om vanaf januari 2019 met Vernieuwing een coalitie te vormen op zich al onbegrijpelijk. Na twee woelige jaren zullen sommige coalitieleden ons minstens stilzwijgend gelijk moeten geven. Het is nu aan de meerderheid om te zien of ze de plooien glad kunnen strijken en of er nog voldoende vertrouwen is om voort te besturen. 

 

Eddie Boelens

Fractieleider Groen