Groen Grimbergen steunt volkstuintjes Nieuwe Borgt

04 April 2012

Buurtbewoners van de Leeuwerikenstraat willen graag enkele braakliggende percelen in de wijk als volkstuintjes inrichten. Het gaat hier om percelen grond waarop nooit gebouwd mag worden wegens verkavelingsvoorschriften, maar die voorzien zijn voor een sociale functie. Dergelijke volkstuintjes kunnen het best ontwikkeld worden in samenwerking met de compostmeesters van de gemeente, vindt Groen. Dit soort initiatieven doen een buurt opbloeien. Daarnaast vermijden ze ook verloedering en sluikstorten. "Wij steunen alvast actief de initiatiefnemers in hun vraag naar ondersteuning en erkenning bij de gemeente", aldus gemeenteraadslid Johan Declerck.