Groen Grimbergen trekt als Groen+ in 2024 naar de kiezer met een open lijst

13 Oktober 2023

Groen Grimbergen trekt als Groen+ in 2024 naar de kiezer met een open lijst

Grimbergen, 12 oktober 2023 - We staan exact 1 jaar voor de lokale verkiezingen van 13 oktober 2024. Groen Grimbergen zet zich in de startblokken met een open lijst. Onder de naam Groen+ trekt een ploeg van Groenen samen met onafhankelijken naar de kiezer. ‘Duurzaam, divers en sociaal’ staat centraal en Groen+ wil een burgerbegroting invoeren per deelgemeente waarbij burgers maximale inspraak hebben in de keuze voor het uitvoeren van projecten.

In 2024 staat Groen+ voor ‘meer dan Groen’. De voorbije jaren groeide in Grimbergen een brede beweging in het middenveld. Verenigingen, burgerinitiatieven en lokale organisaties ijveren elk op hun manier voor een leefbare gemeente. Vaak zit Groen met deze wakkere burgers op dezelfde golflengte. “Met een groot hart zetten we ons samen in voor de specifieke noden van verschillende deelgemeentes, wijken en buurten. We streven naar een leefbare omgeving en een solidaire gemeenschap. We delen dezelfde bekommernissen en denken na over oplossingen voor nu én de toekomst, in overleg met de omwonenden”, vertelt voorzitter Dirk Bauweleers.

“Onze verbindende manier van werken, trekt nieuwe mensen aan die ons project ondersteunen. Groen wil samen met deze geëngageerde mensen de krachten bundelen voor een progressief beleid op maat van Grimbergen”, aldus Bauweleers. Tijdens de ledenvergadering in september werd groen licht gegeven voor een verruiming van de kieslijst met onafhankelijke kandidaten.

Duurzaam, divers en sociaal

Groen+ zet zich in voor een inclusieve en welvarende samenleving. De zorg voor mens, milieu en klimaat gaan hand in hand. “We voeren een ambitieus natuur- en milieubeleid en ondernemen acties tegen de klimaatverandering. We zetten in op het behoud van open ruimte in de landelijke deelgemeenten en meer groen en parken in het stedelijke Strombeek. We investeren in groene infrastructuur zoals fietspaden, trage wegen, open ruimte en groene pleinen en straten”, stelt fractieleider Eddie Boelens. Inzetten op duurzame mobiliteit vraagt moed om het gedrag van mensen te veranderen. “We zoeken een gezond evenwicht tussen veilig fietsen en stappen én vlot doorgaand autoverkeer.”

Een goed lokaal beleid houdt rekening met de eigen noden en specifieke uitdagingen van elke gemeente. Groen+ vertrekt vanuit de verscheidenheid die Beigem, Grimbergen, Humbeek en Strombeek rijk zijn en gaat ermee aan de slag. “Gelijke kansen voor àlle inwoners. We willen iedereen mee en alle vormen van discriminatie en sociale ongelijkheid aanpakken”, zegt fractielid Katrien Le Roy.

Groen+ is empathisch zonder naïef te zijn. Een gemeente heeft de plicht maximaal kansen te geven aan kwetsbare groepen. Dit geldt zo voor de dienstverlening, het onderwijs, sociale huisvesting, kinderopvang en de ouderenzorg. Het stimuleren van inspraak en betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming op lokaal niveau is een prioriteit. Groen+ zal ook als eerste partij ooit inzetten op het invoeren van een burgerbegroting per deelgemeente.

Groen+ is ook pragmatisch: geen onuitvoerbare plannen voor megalomane projecten die uiteindelijk veel geld en tijd kosten, maar wel haalbare projecten die de gemeenschapsvorming in elke deelgemeente ondersteunen en het leven aangenamer maken. “We zijn ervan overtuigd dat het Groen+ programma met een evenwichtige en rechtvaardige visie veel te bieden heeft aan de inwoners van Grimbergen. We staan klaar met een diverse groep van bekwame en gemotiveerde mensen die hun schouders onder dit project willen zetten”, besluit Le Roy.

Groen Grimbergen, een sterk merk

Groen zetelt meer dan 30 jaar in de Grimbergse gemeenteraad. "We kennen de politiek en weten wat besturen is. Onze mandatarissen in de gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst worden binnen én buiten de partij gewaardeerd voor hun bevlogenheid en hun dossierkennis”, vertelt Boelens. Groen staat voor een gedreven groep van leden en sympathisanten die betrokken worden in het bepalen van de beleidslijnen. “Daarmee is Groen een voorbeeld van een moderne, goed georganiseerde partij waarbij democratisch werken voorop staat.”

Gedurende twee legislaturen nam Groen met succes bestuursverantwoordelijkheid op. Deelname aan het bestuur werd telkens beloond. In 2018 was Groen de sterkst groeiende partij in Grimbergen, en verdubbelde het aantal verkozenen van 3 tot 6. Het was de enige bestuurspartij die niet afgestraft werd, integendeel. “Toch kwamen we op de oppositiebanken terecht. Dit heeft ons niet weerhouden om de voorbije jaren constructief en kritisch bij te dragen tot het beleid, steeds met onze eigen visie als uitgangspunt”, stelt voorzitter Dirk Bauweleers. Groen+ is klaar voor 2024.

Meer informatie:

Dirk Bauweleers
Voorzitter
0477380805

Katrien Le Roy
Fractielid
0494457412