Groen Grimbergen verzamelt en verdeelt laptops in strijd tegen digitale leerachterstand voor kansarme kinderen. Doe je mee?

10 April 2020

Groen Grimbergen verzamelt en verdeelt laptops in strijd tegen digitale leerachterstand voor kansarme kinderen. Doe je mee?

Als je als kind digitaal niet mee kan wordt de kloof met de maatschappij een stukje breder en loopt de sociale en educatieve achterstand op. Omwille van de coronacrisis en het afstandsonderwijs vergroot de uitdaging. Kansarme kinderen en jongeren zullen niet in staat zijn om van thuis uit school te volgen omdat ze geen computer en/of internet hebben. Indien de scholen na de paasvakantie nog niet opengaan en leerlingen nieuwe leerstof te verwerken krijgen dreigt een toename van de leerachterstand.

Groen Grimbergen nodigde de gemeente begin april uit om nog tijdens de Paasvakantie een initiatief uit te rollen om vanuit het gemeentebestuur samen met de volledige Grimbergse scholengemeenschap aan kansarme leerlingen de noodzakelijke laptop te bezorgen voor afstandsonderwijs. 

Het Schepencollege besprak het voorstel van Groen op het schepencollege van de voorbije maandag. Het college antwoordde samengevat als volgt:

 • Het bestuur tracht aan uniforme laptops te geraken via een aantal bedrijven. Als dat niet lukt zou er een oproep per facebook komen.
 • Voor de gemeentescholen stellen de problemen zich vooral in t Villegastje.  Volgens de bevraging van de gemeente beschikken tussen de 22 en 55 kinderen er niet over een laptop;  
 • de vrije scholen en de Regenboog (gemeenschapsonderwijs) zouden de nodige ondersteuning krijgen van het schoolnetwerk waartoe ze behoren;
 • de gemeente werkt ook aan een instructiefilmpjes voor leerlingen en hulp voor leerkrachten via de digiborden leverancier van de gemeente. 

Uit verder onderzoek van Groen blijken volgende concrete noden

 • de onthaalgroep vluchtelingen is dringend op zoek naar laptops voor enkele van de gezinnen die ze begeleidt;
 • er zijn grote noden bij de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) aan de Verbrande brug;
 • uit directe contacten met “de Regenboog” blijkt ook daar wel degelijk een tekort aan laptops voor een aantal leerlingen.

Groen Grimbergen neemt daarom,  ter aanvulling van de inspanningen die het gemeentebestuur levert, het volgend initiatief: 

 • via de pers, via facebook en ons eigen netwerk roepen we op laptops die nog in relatief goede staat zijn te bezorgen aan Joris Robberechts die de inzamelactie coördineert. (mailadres: [email protected]). Bezorg je nog bruikbare laptop een tweede leven. Bezorg hem aan Joris of één van de Grimbergse Groenen.
 • Groen kan, met dank aan onder andere het repair café, rekenen op de hulp van drie IT vrijwilligers om de laptops in orde te brengen. Extra helpers zijn welkom;
 • Groen concentreert zich in de eerste plaats op de noden van de onthaalgroep, de OKAN klas, en de Regenboog om daar de concrete noden te lenigen. Omwille van het grote tekort aan laptops voor leerlingen van ’t Villegastje wil Groen ook hier extra ondersteuning bieden; 
 • Groen vraagt het gemeentebestuur gebruik te mogen maken van het instructiefilmpjes voor leerlingen en hulp voor leerkrachten via de digiborden leverancier van de gemeente

 

Joris Robberechts

Drapstraat 24

1853 Strombeek-Bever