Groen Grimbergen voert actie tegen armoede in Grimbergen op Wereldarmoededag

30 Oktober 2021

Groen Grimbergen voert actie tegen armoede in Grimbergen op Wereldarmoededag

Op zondag 17 oktober voerde Groen Grimbergen actie aan het Sint-Amandsplein in Strombeek-Bever. 17 oktober is door de Verenigde Naties uitgeroepen als Wereldarmoededag. Internationaal wordt die dag actie gevoerd als verzet tegen extreme armoede. En dat deden we ook in Grimbergen, voor Grimbergenaren.

Een gelegenheidskoor bracht een strijdlied na het einde van de mis. Via teksten en getuigenissen werd het onrecht van armoede in Grimbergen aangeklaagd. In een rijke gemeente als Grimbergen zijn meer dan 200 mensen afhankelijk van een leefloon van het OCMW. Tientallen Grimbergse gezinnen hebben een budgetmeter voor gas of elektriciteit omdat zij hun energierekening niet kunnen betalen. Nu de prijzen van energie hard zullen stijgen en de winter voor de deur staat, laat dit niemand koud.
Isabel Gaisbauer, gemeenteraadslid Groen: “Armoede is in de eerste plaats een tekort aan geld. Het gevolg is uitsluiting, afhankelijkheid, schoolachterstand, onzekerheid, zelfs honger of kou. Armoede kàn aangepakt worden. Door goede begeleiding en voldoende financiële steun kan een gemeente de situatie van mensen in armoede aanzienlijk verbeteren, op korte en lange termijn.“
Groen Grimbergen werkt een actieplan tegen armoede af (waar met betrokkenen aan werd samengewerkt) en roept het gemeentebestuur op om werk te maken van een doelgericht armoedebeleid. Dit in het belang van iedereen. Binnenkort meer nieuws op de website.