GROEN GRIMBERGEN WIL EEN ASFALTCENTRALE ZONDER OVERLAST

24 November 2016

GROEN GRIMBERGEN WIL EEN ASFALTCENTRALE ZONDER OVERLAST

Wie de thriller rond dit moeilijke dossier volgt weet dat het gemeentebestuur samen met het wijkcomité van de Borght pleit voor een strengere milieuvergunning om zo de overlast bij asfaltproductie terug te dringen. De asfaltfabriek Viabuild daarentegen vraagt een versoepeling van de milieuvergunning. Ze willen onder andere meer recyclage-asfalt gebruiken en vragen de toelating om de gassen uit de trommel waar recyclage-asfalt verwarmd wordt direct door de schouw te mogen stuwen. Op 26 oktober 2016 was er een confrontatie tussen Viabuild en een vertegenwoordiging van het gemeentebestuur bij de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC). Als Schepen voor leefmilieu werd ik er bijgestaan door Hilde, het hoofd van de milieudienst. In het belang van de bevolking en rekening houdend met de technische kenmerken van de bestaande fabriek drongen we onder andere aan op een beperking van het gebruik van recyclage-asfalt, ook freesasfalt genoemd, tot maximum 30% per productieproces. Viabuild vroeg een toelating om zelfs meer dan 50% freesasfalt te mogen gebruiken. Het gemeentebestuur eiste dat de afgassen uit de "recyclage trommel" die voor het meeste geuroverlast zorgen zouden na-verbrand worden in de hoofdtrommel. Viabuild wou daar niet van weten. De gemeente vroeg onafhankelijke metingen in de schouw bij de verschillende productieprocessen om het effect ervan op de uitstoot direct te kunnen meten. Voorts vroeg de gemeente het gebruik van een geurvernevelaar enkel toe te laten als daardoor schadelijke stoffen uit de lucht gehaald worden. Er volgde een vinnig debat met de specialisten van de PMVC waarbij we ons sterk technisch dossier extra gewicht gaven door de meer dan 200 bezwaarschriften die het gemeentebestuur kreeg tegen de vragen van Viabuild voor versoepeling van de uitbatingsvoorwaarden. We voelden echter van bij het begin van het gesprek een grote vooringenomenheid bij de experts van de commissie in het voordeel van de asfaltboeren.

Het besluit van de commissie was daarom ontgoochelend maar niet verrassend. De commissie zal de deputatie adviseren de huidige milieuvergunning die reeds voor overlast zorgt te versoepelen zoals Viabuild vroeg. Mits akkoord van de deputatie mag Viabuild 50% recyclage-asfalt gebruiken en naverbranding der afgassen hoeft niet meer! De geurvernevelaar mogen ze ook onbeperkt blijven gebruiken. De commissie gaat er daarbij vanuit dat de problemen voor de buurt zullen opgelost worden door een verhoging van de schouw tot 49 meter. Aan de vervuiling bij de productie wordt dus niks gedaan. Men hoopt op een betere verspreiding en verdunning van de vervuilde lucht.

Voor Groen Grimbergen is dit onbegrijpelijk, onaanvaardbaar en betreurenswaardig. We hopen en zullen er alles aan doen opdat de Provinciale Deputatie dit advies van de PMVC niet zal volgen. We hopen dat de deputatie rekening houdt met onze bezorgdheden. Als dat niet lukt zullen we er met Groen op aandringen dat het gemeentebestuur in beroep gaat. We zullen daarbij nauw blijven samenwerken met de bezorgde buurtbewoners.

Eddie Boelens

Schepen voor Leefmilieu