Groen Grimbergen zegt ‘neen’ tegen sluiting recyclagepark van Strombeek-Bever

08 Februari 2021

Groen Grimbergen zegt ‘neen’ tegen sluiting recyclagepark van Strombeek-Bever

Op de gemeenteraad van 28 januari stond een punt ter stemming in het kader van het sluikstortbeleid en het beheer van de recyclageparken. Voor deze activiteiten kiest het huidige gemeentebestuur voor een samenwerking met een nieuwe partner, INCOVO. Het belangrijkste gevolg voor de bevolking is dat het recyclagepark van Strombeek zou verdwijnen. Bewoners van Strombeek zouden voortaan beroep moeten doen op de diensten van het recyclagepark langs de Humbeeksesteenweg in Grimbergen of dat van Koningslo.

Recyclageparken: kostenefficiënt en voor alle Grimbergenaren

Groen verzet zich met alle middelen tegen de sluiting van het recyclagepark van Strombeek. Vincent Van Achter (Groen Grimbergen): "Strombeek heeft 11.500 inwoners. Veel mensen hebben er geen wagen. Hen door verwijzen naar Grimbergen of Koningslo is onaanvaardbaar. Bij onderhandelingen over het recyclagepark van Strombeek die de gemeente vanaf 2016 met de huidige partner INTRADURA voerde, kwamen we toen tot de afspraak dat Strombeek zijn recyclagepark kon behouden. Met het oog op het behoud van de jeugdlokalen en de groene omgeving ervan werd hier gekozen voor een kleinschalig park waar de maximale vracht 100 kg zou zijn die gewogen zou worden met een bascule om het principe ‘de vervuiler betaalt’ zo correct mogelijk toe te passen." Zo werd ook vermeden dat het kleine recyclagepark in Strombeek te grote hoeveelheden moet slikken.

Volgens het artikel 420 van het decreet lokaal bestuur dient een beslissing om het sluikstortbeleid en het beheer der recyclageparken over te dragen aan een nieuwe partner te worden genomen op basis van een vergelijkend onderzoek. Het bestuur (Vernieuwing, Open VLD, N-VA) legde daartoe aan de gemeenteraad een nota voor die de neerslag zou moeten zijn van dit vergelijkend onderzoek. 

Eddie Boelens (Groen, Schepen van Leefmilieu in het vorige bestuur): “Ik heb elke letter in dit dossier gelezen om de beweegredenen van het huidige bestuur te begrijpen. Nergens in de nota vind ik een duidelijke visie van het bestuur op het te voeren afvalbeleid. Over de huidige toestand van de recyclageparken en de inspanningen die geleverd worden op vlak van sluikstortbeleid neemt men een loopje met de waarheid. Er is ook geen sprake van een financiële analyse met vergelijkende tabellen die die naam waardig is en die de keuze voor INCOVO met harde cijfers kan onderbouwen.”

Opletten voor te duur sluikstortbeleid

Volgens de opdrachthoudende vereniging voor afvalbeheer INTRADURA behoort sluikstortpreventie tot het pakket ‘preventie en duurzaamheid’ waarop Grimbergen als lid tot 2035 heeft ingetekend. Eddie Boelens: “Als Grimbergen voor het sluikstortbeleid kiest voor INCOVO zou dit kunnen leiden tot gerechtelijke procedures van Intradura. In elk geval zal de Grimbergenaar 2 keer betalen want Grimbergen zal aan INTRADURA de verplichting moeten nakomen om jaarlijks tot 2035 ongeveer 32.000 EUR te betalen in het kader van de huidige opdracht ‘preventie en veiligheid’. Is dit goed bestuur?”

De boodschap van Groen aan het gemeentebestuur is dan ook duidelijk: Bezin alvorens je begint en hou rekening met de noden van meer dan 11 000 Strombekenaren!