Groen heeft een adviesnota klaar voor een duurzame mobiliteit in Strombeek

04 September 2020

Groen heeft een adviesnota klaar voor een duurzame mobiliteit in Strombeek

Groen Grimbergen heeft een hart voor Strombeek. Om wonen en leven in deze deelgemeente van Grimbergen veiliger, gezonder en aangenamer te maken lanceren we niet alleen ambitieuze maar ook haalbare voorstellen van aanpak. In dit toch al verstedelijkte gebied geeft Groen in de eerste plaats aandacht aan meer ruimte en comfort voor de voetgangers en de fietsers. Strombeek heeft als belangrijkste troef dat diverse voorzieningen zoals het Cultuurcentrum, het zwembad Pierebad, andere sportlocaties en de lokale handel op een steenworp van elkaar liggen. Groen wil dit voordeel versterken en inzetten op een levendige en leefbare kern.

Onze adviezen vertrekken van een algemene visie op mobiliteit en hoe een aangepaste, stedenbouwkundige invulling daarbij kan aansluiten. Ze vormen een leidraad om beslissingen die telkens in het kader van wegenis- en andere werken worden genomen, te onderbouwen.

 

Een heldere visie voor een degelijk plan

Aangenaam wonen en veilige verplaatsingen in Strombeek zijn mogelijk als we voortdurend streven naar:

 • Minder doorgaand autoverkeer; 
 • Een consequente realisatie van het STOP-principe ( voorrang aan,  in volgorde Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-Privévervoer): bij de herinrichting van de openbare ruimte krijgt de infrastructuur voor de voetganger en fietser, die wij de  “actieve weggebruiker” noemen, prioriteit op het autoverkeer; 
 • Fietsveiligheid in het algemeen en speciaal voor kinderen en oudere mensen, zodat zij zich comfortabel en veilig voelen om met de fiets op straat komen.
 • Degelijke en brede voetpaden;
 • Veilige oversteekplaatsen;
 • Een gezonde, veilige en daarom juist autoluwe schoolomgeving;
 • Minder inname van de openbare ruimte door de auto; 
 • Het promoten van minder vervuilende auto’s;
 • Het promoten van minder auto’s, bijvoorbeeld door autodelen;
 • De promotie van een degelijk (frequent en betrouwbaar) openbaar vervoer.

Door consequent werk te maken van deze maatregelen zullen mensen in de toekomst gemakkelijker hun auto aan de kant laten staan of,  wie weet, kiezen voor leven met “een auto minder” of “een fiets meer”.  

Concreet wil Groen een duurzame mobiliteit in Strombeek-Bever realiseren door: 

 1. De verdere uitvoering van een bijgestuurd circulatieplan
 2. Meer en betere voorzieningen voor de fietsers
 3. Bewoners en autodelers krijgen een voorkeursbehandeling bij het parkeerbeleid.
 4. Groene en leefbare straten en pleinen

In bijgevoegd document lees je onze adviezen, toegespitst op specifieke situaties en locaties in Strombeek. 

 

Een hefboom naar het beleid

Dit mobiliteitsplan is het resultaat van een werkgroep waar Strombekenaren gedurende enkele maanden hun ideeën hebben samengelegd, afgetoetst en voortdurend verbeterd. We zijn ervan overtuigd dat de voorstellen rijp zijn om in de praktijk gezet te worden. 

Echter, Groen zit nu niet aan de knoppen om deze voorstellen stapsgewijs te implementeren.  Daarom zal Groen Grimbergen binnenkort de heer Philip Roosen, Schepen van mobiliteit in Grimbergen, uitnodigen voor een infovergadering over onze adviezen. Wij hopen op een constructief gesprek en dat de huidige beleidsploeg de voorstellen ernstig neemt. Dit laat hen toe om ze stelselmatig op te nemen bij stedenbouwkundige en ander structurele werken in de wijken en straten van Strombeek.

 

Link to PDF document