Groen tekent zebrapaden voor een veiliger Gemeenteplein

14 November 2020

Groen tekent zebrapaden voor een veiliger Gemeenteplein

Strombeek: na de afwerking van het Aquafin-bufferbekken koos het gemeentebestuur voor een “voorlopige heraanleg” van het Gemeenteplein.  De werken aan de voorziene ondergrondse parking zullen immers ten vroegste in de zomer van 2021 starten. Al minstens tot dan krijgt ‘koning auto’ de absolute voorrang. 

Vincent Van Achter (Groen Grimbergen): “Voor de Strombekenaar is dit een gemiste kans. We vinden het zeer jammer dat auto’s na deze werken in volle vaart door Strombeek kunnen blijven rijden. Waarom werden de plannen om het doorgaand verkeer te beperken en auto’s langs de winkels om te leiden  niet nu reeds in de praktijk gebracht?” 

De huidige situatie is voor voetgangers en fietsers zeer gevaarlijk. Voorlopig is er zelfs geen enkele signalisatie om gemotoriseerd vervoer op de actieve (vaak zwakke) weggebruiker te attenderen. Uit antwoorden van het bestuur (Vernieuwing, Open VLD en N-VA) op vragen gedurende de gemeenteraad van oktober blijkt dat daar niets aan gedaan wordt. Het gemeentebestuur gaf te kennen geen zebrapaden of andere signalisatie te voorzien zolang de werken van de ondergrondse parking niet afgerond zijn.

Voor voetgangers en fietsers blijft het oversteken van het Gemeenteplein hierdoor nog meer dan een jaar een gevaarlijke klus.  Ouders van jonge kinderen durven het niet aan hun kinderen zonder begeleiding de oversteek te laten maken op weg naar school of bibliotheek.

Joris Robberechts (Groen Grimbergen): “Ook elders in Strombeek nemen de onveiligheid en het gebrek aan comfort voor voetgangers en fietsers nog toe.  Zo zijn er ook in de omgeving van de Sint-Jozef  school zowel ter hoogte van de Grimbergsesteenweg als aan de ingang van de school dagelijks conflicten tussen haastige automobilisten enerzijds en voetgangers en fietsers anderzijds.”

Groen komt op voor de veiligheid van voetgangers en fietsers en vraagt het gemeentebestuur dringend een aantal maatregelen te nemen om ongevallen te voorkomen. 

Symbolisch tekenden een aantal Groen militanten met respect voor de coronamaatregelenzaterdagmorgen alvast een eerste zebrapad in krijt voor een veilige oversteek van het Gemeenteplein ter hoogte van het CC. 

 

Eddie Boelens (Groen grimbergen): “Het Gemeentebestuur beschikt over materiaal en personeel om op de meest urgente plaatsen zebrapaden aan te leggen. Als de politieke wil er is, wordt deze klus op enkele dagen geklaard. We hopen dat het bestuur in actie treedt alvorens er ongelukken gebeuren.“