GROEN! VERWELKOMT OCMW BUURTHUIS EN KINDEROPVANG

12 November 2011

De laatste maanden zijn binnen het Grimbergse OCMW een aantal projecten en beleidspunten gerealiseerd, die reeds op de agenda stonden sinds 2009. Groen! ondersteunt deze dynamiek en deze projecten.Op zaterdag 17 september opende het eerste buurthuis 't Motje plechtig zijn deuren in de Borgt. Hiermee zet het OCMW de eerste stap in de ondersteuning van het sociaal weefsel in een buurt met heel diverse bevolkingsgroepen, waar goed overleg en directe communicatie erg belangrijk zijn. Een vaste buurtwerker is hiervoor essentieel.Op vrijdag 30 september werden in de pastorie van Beigem 14 extra kinderopvangplaatsen plechtig geopend. Deze opvang komt tegemoet aan het nijpend tekort aan gesubsidieerde opvangplaatsen in Grimbergen. Groen! zal de druk op de ketel houden om ook in Strombeek dergelijke projecten te realiseren. Want zowel een buurthuis als bijkomende kinderopvang zijn ook hier broodnodig.