Groen verzet zich tegen een Aldi langs de Vilvoordsesteenweg vlakbij de Spaanse Lindebaan

20 Februari 2020

Groen verzet zich tegen een Aldi langs de Vilvoordsesteenweg vlakbij de Spaanse Lindebaan

Grimbergen: 19 februari 2020. Aldi Zemst NV wil een filiaal bouwen langs de Vilvoordsesteenweg (N211) nabij het kruispunt De Spaanse Lindebaan/Driekastanjelaarsstraat. De inplanting situeert zich midden in een woonzone (zie foto: het blauwe vak is waar Aldi een filiaal wil neerpoten). Het openbaar onderzoek hierover loopt af op 26 februari. Daarna is het aan het Schepencollege om advies te geven. 

Dit gebied is bestemd voor wonen alsmede voor handel en andere activiteiten voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. 

 

Buurtbewoner Lautaro Den Dauw: “Een eventuele vestiging van een ALDI op deze locatie is niet verenigbaar met de woonfunctie in de onmiddellijke omgeving. De eventuele vestiging zal immers problemen veroorzaken op vlak van extra lawaai en extra luchtvervuiling. Het toenemend aantal autobewegingen, het laden en lossen vlakbij de Borgtstraat en de verwachte problemen bij het op- en afrijden van de parking zullen leiden tot bijkomende luchtvervuiling en lawaai voor de omwonenden.”

 

Eddie Boelens, fractieleider Groen Grimbergen: “Een eventuele vestiging van een ALDI op deze locatie zal daarenboven ernstige verkeersproblemen creëren  en extra gevaar opleveren voor fietsers en voetgangers. Ze zal een gevaarlijke situatie creëren voor fietsers omwille van de circa 120 autobewegingen per uur die het fietspad zullen kruisen. Zulke situatie creëert extra gevaar omdat fietsers komende van Vilvoorde, rijdend in de richting van Grimbergen hier een grote snelheid hebben omwille van het bergafwaarts gaan van het fietspad richting Grimbergen. Ook voor de automobilist komen er extra problemen. De voorsorteerstrook aan de lichten op de Vilvoordsesteenweg richting Grimbergen start ter hoogte van het project ALDI. De verkeersafwikkeling op en rond het kruispunt zal sterk gehinderd worden.“

 

Voor Boelens is het duidelijk: “Rekening houdend met de concrete plannen voor een duurzaam bedrijventerrein aan de Waardbeekdreef waar werk gemaakt zal worden van de optimalisering van de verkeersafwikkeling naar de Wolvertemsesteenweg is de Waardbeeksite de meest logische locatie voor een eventuele ALDI in onze gemeente.“


Omwille  van de hierboven opgesomde problemen bij een eventuele vestiging van een Aldi op de voorgestelde site dringt Groen Grimbergen er daarom op aan dat het Schepencollege een negatief advies geeft voor de gevraagde omgevingsvergunning van Aldi voor de oprichting van een handelspand vlakbij de Spaanse Lindebaan. 

 

Groen stelt het gemeentebestuur voor om in het belang van de Grimbergenaar met ALDI NV te onderhandelen voor de keuze van een vestiging  op het bedrijventerrein aan de Waardbeekdreef. Het volledig punt voor de gemeenteraad van 20 februari 2020 leest u hier.

Eddie Boelens

Fractieleider Groen Grimbergen

[email protected]

19/02/2020