Groen vraagt aan het Grimbergs gemeentebestuur het behoud van de maaltijdbedeling aan hulpbehoevenden.

07 Maart 2019

Groen vraagt aan het Grimbergs gemeentebestuur het behoud van de maaltijdbedeling aan hulpbehoevenden.

Het Grimbergs Schepencollege besliste de voorbije maand samen met de afschaffing van de gemeentelijke keuken een einde te maken aan de huis aan huis maaltijdbedeling voor hulpbehoevenden.  Groen betreurt deze overhaaste beslissing die reeds in de eerste maand van de legislatuur genomen werd. Marnix Snauwaert, gemeenteraadslid Groen: “het is onbegrijpelijk dat zulke ingrijpende beslissing zonder enig overleg met de OCMW-raad of het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) genomen werd. Gaat het nieuw bestuur op die manier om met inspraak van betrokkenen?”

Voor Groen zijn maaltijdbedelingen  wel degelijk een KERNTAAK van het OCMW. Deze taak kadert  perfect  in de ouderenzorg van de gemeente. De dienst is een meerwaarde voor de gemeente en getuigt van een goed sociaal beleid.

 

Isabel Gaisbauer, gemeenteraadslid Groen:  “De maaltijdbedeling in eigen handen houden als OCMW is de beste manier om dagelijks in contact te blijven met 150 kwetsbare mensen. De directe contacten die er een gevolg van zijn helpen  om sneller , alert en doeltreffender op te treden en hulp in te roepen bij noodsituaties! “

 

Eddie Boelens, fractieledier Groen: “Dat het hier gaat over kwetsbare mensen moet duidelijk zijn voor iedereen. De voorwaarden om maaltijden te kunnen krijgen zijn niet zelf kunnen koken en ook niet naar een centrum kunnen gaan. Onze klanten zijn ouderen, vaak alleenstaanden, soms wat depressieve mensen, mensen met beginnende dementie  (die rare vragen stellen) ,  mensen  die soms in vervallen appartementen wonen, mensen in armoede en weinig bezoek. Ze klampen zich vaak vast aan de  bedeler die vaak de enige mensen zijn die ze die dag te zien krijggen”.

 

Er zijn vele voorvallen gekend waarbij, dank zij de tussenkomst van een bedeler levensbedreigende situatie verholpen werden. Een voorbeeld:   een bedeler vond een ciënt in de Jetsestraat in Strombeek niet goed en nam contact met de familie (dochter)  waardoor de bejaarde vrouw die na de middag in de kelder gevallen was  sneller  verzorgd kon worden.

 

De privatisering van deze dienstverlening is geen optie. Winstmaximalisatie en kostenbeperking is de grootste zorg van privéfirma’s die maaltijden huis aan huis bedelen. De opvolging en begeleiding van de cliënt  is voor hen bijzaak. Ze nemen er de tijd niet voor. Dat is immers niet hun corebusiness maar een verliespost die ze ten allen tijden willen beperken!

 

Groen betwijfelt ook of een koude lijn voldoende soelaas biedt aan de klanten.  Kunnen deze mensen nog op een correcte en veilige manier hun maaltijd opwarmen?

 

 

In de beslissing wordt aangehaald dat de dienst verlieslatend is. Voor de Groen fractie mag die dienst iets kosten: dat is dienstverlening en sociaal beleid. Daarvoor dient belastinggeld!

 

Groen dringt er daarom bij het Schepencollege op aan deze overhaaste beslissing te herzien en voor het toekomstig sociaal beleid ruimte te bieden voor overleg met de OCMW-raad, het Bijzonder Comité Sociale Dienst en alle betrokkenen.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij

Marnix Snauwaert

Groen gemeenetraadslid

0476 551180

 

of

 

Eddie Boelens

Fractieledier groen grimbergen

0470747424

 

Ter informatie:

 

Werkwijze bij de maaltijdbedeling door de gemeente.

 

De maaltijdbedeler loopt tot aan de deur, belt aan, brengt de maaltijd tot aan de eettafel , kan aandacht geven bij het nemen van de medicatie en  kan eventueel het vlees snijden.

Een aantal richtlijnen staan op een fiche, opgesteld door de Mmaatschappelijk werkster bij het intakegesprek en nadien aangevuld door de jaren heen.

Hierop staan ook de te bereiken familieleden, kennissen of buren, de telefoon van de huisarts of ander contacten.