Groen vraagt de bescherming van het voormalig landhuis Van der Noot en het behoud van de Wereldwinkel

27 Mei 2020

Groen vraagt de bescherming van het voormalig landhuis Van der Noot en het behoud van de Wereldwinkel

Een fijn stukje Strombeekse geschiedenis: aan het begin van de 18de eeuw besloeg het domein Van der Noot in Strombeek nagenoeg het volledige bouwblok tussen het Sint-Amandsplein, de De Villegas de Clercamp-, de Van der Noot- en de Meisestraat.  Rond 1800 werd een nieuw kasteel opgetrokken door toedoen van Hendrik Van der Noot (1731-1827), sleutelfiguur in de Brabantse Omwenteling. Het was gelegen in het midden van het perceel met toegang aan het Sint-Amandsplein. Op het einde van de 20ste eeuw moest het herhaaldelijk verbouwde, classicistische kasteel met omringend park plaats maken voor een bejaardentehuis met heraangelegd park.

Het vroegere landhuis is het laatste erfgoedrelict van deze site. In Strombeek-Bever, dat voorwerp is van een snel voorschrijdende verstedelijking, is het één van de weinig resterende historische ankerpunten. Sinds jaar en dag is de Grimbergse Oxfam-Wereldwinkel hierin ondergebracht. 

Uit het laatste brandweerverslag van dit gebouw blijkt dat een aantal aanpassingen noodzakeijk zijn om het gebouw conform de huidige normen brandveilig te maken. Zo blijkt onder andere dat: 

  • Er een brandcompartimentering moet toegevoegd worden. Dit valt te doen door het toevoegen van vuurvaste platen, brandwerende deuren en eventueel het ontdubbelen van vloeren of plafonds.
  • Er een gebrek is aan signalisatie, alarmen, ventilatie, rookmelders en brandblusgereedschap. Hieraan valt met minieme investeringen te voldoen.
  • De brandbelasting hoog is. Dat wilt zeggen dat in het gebouw veel brandbaar materiaal aanwezig is. 
  • Gastoestellen moeten vernieuwd worden.

Aanpassingen/verbouwingen zijn nodig. Maar: op geen enkele manier wordt de sloop van dit gebouw verantwoord of gevraagd. 

Groen Grimbergen pleitte daarom op de gemeenteraad  van 28 mei voor het behoud en herstel van dit stukje Strombeeks erfgoed. Strombeek evolueert immers snel en dit erfgoed zorgt voor herkenbaarheid en een eigen karakter van deze deelgemeente. 

 

Bron foto : Marc Baert