Groen vraagt gemeenteraad om pastorijtuin in Strombeek te openen bij afronden masterplan

30 April 2019

Groen vraagt gemeenteraad om pastorijtuin in Strombeek te openen bij afronden masterplan

De werken aan het Sint-Amandsplein van Strombeek-Bever zijn bijna afgerond. Dankzij het masterplan dat door de vorige meerderheid van Groen, Open VLD en CD&V werd goedgekeurd, zal het plein de komende jaren een fijne ontmoetingsplaats worden voor de Strombekenaar en niet enkel een parkeerplaats zoals in het verleden voornamelijk was.

Ook in de omliggende straten schieten de werken op. In de Kloosterstraat werden intussen bomen aangeplant. In de Wemmelsestraat zullen we moeten wachten op het plantseizoen van het najaar.

 

Eén van de bedoelingen van het masterplan was ook de tuin van de Strombeekse pastorij toegankelijk te maken voor het publiek en een doorgang te realiseren tussen die tuin en het Sint-Amandsplein. Hierdoor zal er openbaar publiek groen bijkomen - waar Strombeek zóveel nood aan heeft.

 

Het ogenblik is aangebroken om dit plan te realiseren. Daarom vroeg de Groen-fractie aan de gemeenteraad op donderdag 25 april 2019 nu al de nodige schikkingen te treffen om bij de restauratie en versteving van het monument voor de gesneuvelden de noodzakelijke ingrepen te plannen en incalculeren om naast dit monument een doorgang te realiseren tussen het Sint-Amandsplein en de pastorijtuin. We willen niet dat dit vergeten wordt, wat het na restauratiewerken nog kostelijker zou maken om een opening te voorzien – en hierdoor wie weet helemaal uit het plan wordt gehaald.

 

Op de afgelopen gemeenteraad werd ons ter stemming gelegd toegevoegd agendapunt niet gesteund door de meerderheid: 13 stemmen voor en 19 stemmen tegen. We hopen alsnog dat de restauratiewerken van het monument gepaard zullen gaan met de noodzakelijke aanpassingswerken om de pastorijtuin vanaf het plein toegankelijk te maken en zo een bijkomende groene publieke oase te creëren in Strombeek.