Groen wil samenwerking met Grimbergse verenigingen voor een nette omgeving.

26 Augustus 2020

Groen wil samenwerking met Grimbergse verenigingen voor een nette omgeving.

Op de gemeenteraad van augustus 2019, exact één jaar geleden, lanceerde Groen het initiatief van een mooimakerscontract met de Grimbergse verenigingen.

Hoewel dit positief werd onthaald door de Schepen van Leefmilieu, zijn hierin nog geen zichtbare stappen gezet. Groen zal de stand van zaken bevragen en het voorstel hernemen tijdens de komende gemeenteraad van 27 augustus.

Propere straten en pleinen met minder zwerfvuil blijven een uitdaging voor elk gemeentebestuur. Rondslingerend zwerfvuil creëert een gevoel van onbehagen bij de inwoners en geeft de indruk dat de buurt verwaarloosd wordt. Soms verhoogt zelfs het onveiligheidsgevoel.

De jaarlijkse lenteschoonmaakactie in de gemeente kent altijd veel succes. Ook de dagelijkse inzet van tientallen zwerfvuilmeters en –peters toont dat velen bereid zijn om hun steentje bij te dragen tot een proper Grimbergen.

Groen wil ook verenigingen nog meer systematisch sensibiliseren en betrekken bij de strijd tegen zwerfvuil. Het voorstel gaat in de richting van een intense samenwerking tussen de gemeente en de verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur.

Eddie Boelens (Groen Grimbergen): “Via het ondertekenen van een ‘mooimakerscontract’ met de gemeente engageren de betrokken verenigingen zich voor het behoud van een nette omgeving gedurende en na hun activiteiten.”

Het voorstel houdt in dat sport-, culturele en jeugdbewegingen afspreken dat zij de omgeving van clublokalen, terreinen, kleedkamers en cafetaria met eigen zwerfvuilteams netjes houden. De betrokken verenigingen kunnen daarbij rekenen op de nodige logistieke steun vanuit de gemeente. Zwerfvuilzakken, en grijptangen worden gratis ter beschikking gesteld .

Deelnemende verenigingen worden extra in de kijker gezet met een spandoek met hun logo en de boodschap dat ze zich actief engageren voor de gemeentelijke “mooimakersactie”.

Via een jaarlijkse wedstrijd kunnen de best presterende verenigingen een “mooimakerspluim” kunnen krijgen.

Eddie Boelens: “Groen deed dit voorstel voor de eerste keer op de gemeenteraad van vorig jaar, augustus 2019. Dit werd door toenmalig Schepen van Leefmilieu, Eric Nagels, positief onthaald. Hij ging een concreet voorstel ter bespreking voorleggen in een volgende zitting van de gemeenteraad. We zijn nu één jaar verder en stellen vast dat hier spijtig genoeg geen werk van is gemaakt. We hopen dat het bestuur er alsnog alles zal aan doen om dit initiatief in de praktijk te zetten. We blijven alert en leggen het voorstel opnieuw voor op de gemeenteraad van 27 augustus. Op onze medewerking kunnen ze alvast rekenen.“

Eddie Boelens

Fractievoorzitter Groen Grimbergen

0470747424