GroenGrimbergen prikt de Vlaams Belang/Vernieuwing illusie door om van de Vlaamse Rand ooit opnieuw een gezellig Bokrijk te maken

06 Mei 2012

Met verbazing heb ik vrijdag namiddag 4 mei ll op "Radio 1 Vandaag" het Vlaams Belang, bij monde van Senator Bart Laeremans aan de Vlaamse overheid horen vragen naar een heel drastische woonpolitiek om de ontnederlandsing van de Vlaamse Rand rond Brussel tegen te gaan. HOE die "drastische" beleidsmaatregelen er moeten uitzien werd niet gezegd. Het Vlaams Belang mag dan wel gebruikmaken van een statistisch onderbouwde realiteit dat er in o.a. strombeek-Bever,  Asse en Sint Stevens Woluwe amper nog 10% tot 18%  van de geboortes Nederlansdstaligen zijn. Blijkbaar hebben ze een probleem om die realiteit te aanvaarden. Maar de vraag is niet onschuldig en kan gevaarlijke proporties aannemen. Hoe moet dat dan?Moeten we hieruit aflezen dat het Vlaams Belang een inwijkverbod van anderstaligen wil laten instellen in die betreffende gemeenten? Een nieuwe vorm van apartheid.Komen er anderstalige taal quota per gemeente? Moeten de inwijkelingen verhinderd worden zich te vestigen en doorgestuurd worden naar andere gemeentes? Wat met de vrijheid van keuze van woonplaats?Wil het Vlaams Belang het gemiddelde aantal kinderen bij Vlaamse vrouwen in de rand stimuleren? En hoe gaan we een rem zetten op het aantal anderstalige geboortes? Het getuigt m.i. van een onwaarschijnlijke naïef wereldbeeld en flagrant ontkennen van een maatschappelijke realiteit.Het Vlaams Belang gaat voorbij aan een fundamenteel aantal rechten van vrijheid van keuze van wonen en taal. Het feit dat er zoveel anderstaligen naar Vlaanderen uitwijken is allicht ook het gevolg van een ander probleem. Misschien van een onvoldoende attractive stad om je er te vestigen met je gezin. Het ontbreken aan perspectief van een veilige, gezellige en nette stad met voldoende openbaar groen. Voer voor urbanisten, straathoekwerkers en de Brusselse beleidsmakers? Maar dat is een andere disussie. De maatschappij, per definitie, is een dynamisch gegeven en zal altijd blijven evolueren.Een beleid om stadsvlucht tegen te gaan en om betaalbaar te kunnen wonen in eigen gemeente. Daar moet het om gaan.Maar het kan niet de taak van de beleidsmaker zijn om op basis van taal, ras, geloof, culturele achtergrond een (positief of negatief) discriminerend of stimulerend of afremmend beleid te gaan voeren.Culturen bewegen, kleuren veranderen en bevolkingssamenstellingen evolueren.    Johan Declerck,Gemeenteraadslid GroenPro, Grimbergen