HERBESTEMMING WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN NAAR OPEN RUIMTE

05 September 2017

HERBESTEMMING WOONUITBREIDINGSGEBIEDEN NAAR OPEN RUIMTE

In opvolging van de goedkeuring van de woonbehoeftestudie en daaraan gekoppelde conclusies (24.06.16) heeft de gemeenteraad van 31.08.17 met een wisselmeerderheid (GROEN, CD&V, sp.a, Vernieuwing en onafhankelijken) het Ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan herbestemming naar open ruimte goedgekeurd. NVA en VLD stemden tegen. Door dit stemgedrag verliest NVA haar geloofwaardigheid als 'milieupartij'. Onbegrijpelijk!Nu volgt er nog een openbaar onderzoek en een inspraakprocedure. Daarna wordt overgegaan tot een definitieve vaststelling. Door in te zetten op ruimtelijke verdichting in de woonkernen, neemt de druk op de buitengebieden af en worden grote delen open ruimte beschermd. Het gaat hier om drie woonuitbreidingsgebieden in Beigem en het grootste deel van de twee woonuitbreidingsgebieden in Humbeek.

De omzetting van deze overbodige woonuitbreidingsgebieden naar open ruimte is immers essentieel om het landelijke karakter van Beigem en Humbeek te vrijwaren. Dankzij het Ruimtelijke Uitvoeringsplan open ruimte worden meer dan 41,26 ha definitief beschermd. 'Wat Groen betreft, is dit één van de belangrijkste beslissingen in de voorbije jaren ter bescherming van het leefmilieu in Grimbergen' benadrukte Groen Schepen Eddie Boelens op de gemeenteraad