HET GRIMBERGSE KATTENKABINET IN DE KIJKER

07 September 2017

Groen juicht de inzet toe van Kristien en Kristin, de twee vrijwilligers van het kattenkabinet. Zij zetten zich samen met een derde vrijwilliger in voor het sterilisatieproject van de gemeente. Zwerfkatten worden gevangen, door een veearts gesteriliseerd en daarna weer uitgezet. Op die manier tracht de gemeente de populatie aan zwerfkatten in te perken. Voor deze zwerfkatten tracht het kattenkabinet ook opvanggezinnen te vinden. Als je weet dat een verwilderde kat tot 46 vogels per jaar doodt, besef je dat deze campagne ook belangrijk is voor de bescherming van ons vogelbestand. Na een grondig gesprek en de uitwisseling van informatie tussen de kattenvangers en de milieudienst werden de nodige inspanningen gedaan om te garanderen dat er voldoende budget beschikbaar blijft om de continuïteit van het werk van de vrijwilligers te garanderen. 'Ook het komend budgetjaar zal ik er als Schepen van leefmilieu alles aan doen opdat de nodige middelen voorzien worden om dit belangrijk vrijwilligerswerk te ondersteunen' benadrukt onze Groene schepen van Leefmilieu Eddie Boelens