Infoavond 'Klimaatneutraal, haalbaar verhaal?

27 Januari 2014

Infoavond 'Klimaatneutraal, haalbaar verhaal?

Op donderdag 27 februari organiseert ACW Halle-Vilvoorde, in samenwerking met Kyoto in Pajottenland en de provincie Vlaams-Brabant, de vormingsavond 'Klimaatneutraal, haalbaar verhaal?' in het gemeentehuis van Grimbergen van 20.00 tot 22.30 uur.  Tijdens deze infoavond willen middenveld en gemeenten, via een panelgesprek en debat, samen van gedachten wisselen over de haalbaarheid van klimaatneutraliteit op het lokale niveau. Daarbij komen vragen aan bod zoals de tijdshorizon waarbinnen dit haalbaar is, de werkwijze, de te betrekken partners en doelgroepen ?Een middenveldorganisatie, de hernieuwbare energiesector en een gemeentebestuur lichten hun aanpak en initiatieven toe.