Johan Declerck

5de plaats

Samen met Greet ben ik trotse papa van 3 kinderen. Ik ben een gepassioneerde, creatieve ingenieur en ondernemer. Sociaal en betrokken van in de jeugdbeweging en nu nog als begeleider van kampen, in school- en actiecomités.

Mijn kracht ligt in het doordenken, enthousiasmeren, motiveren en doen!

U kent me van de hardnekkige strijd tegen de kwalijke uitstoot van de asfaltfabriek op 250m van de woonwijk Borgt. Stap voor stap de toezichthouders, de overheid en de industrie van koers doen veranderen: het kan!

 Mijn visie en missie is de omvorming van Grimbergen tot een moderne, financieel gezonde, energiezuinige en aangename gemeente. Bv geen € 750.000 per jaar aan elektriciteitsfacturen voor straatverlichting! Wél slimme sensor systemen want ecologie en economie gaan hand in hand. En dat gaat niet ten koste van de veiligheid in de buurt.

 Vindt u ook dat hoog risico houdende en hinderlijke inrichtingen zoals een industriële gassen depot, op 750m van Borgt en Verbrande Brug, versneld moeten worden afgebouwd? Wilt u de fijn stof uitstoot structureel omlaag? Geef me dan uw stem!

51 jaar, Grimbergen