Kiezen voor neutrale dienstverlening in plaats van neutraal uiterlijke kenmerken

26 September 2021

Kiezen voor neutrale dienstverlening in plaats van neutraal uiterlijke kenmerken

Groen Grimbergen heeft op de gemeenteraad van augustus tegen het nieuwe arbeidsreglement gestemd vanwege de nieuw toegevoegde bepaling over neutraliteit, die zich enkel richt op uiterlijke tekenen.

Op de gemeenteraad lag het nieuwe arbeidsreglement voor, dat de twee reglementen voor enerzijds het gemeentepersoneel en anderzijds het OCMW-personeel vervangt. Het dient dus om te komen tot één reglement in plaats van twee, nu dat het OCMW in de gemeente is ingekanteld. Daarnaast worden er ook een aantal zaken vernieuwd en bijgevoegd. 

Eén van de nieuw toegevoegde zaken is de neutraliteitsbepaling, die zegt dat personeelsleden die regelmatig in direct contact komen met burgers geen uiterlijke tekenen mogen vertonen van levensbeschouwelijke, religieuze, politieke, sportieve of andere overtuigingen.

Als Groen Grimbergen hechten we een groot belang aan een neutrale en professionele dienstverlening met kennis van zaken en respect tegenover degene die beroep doet op de diensten. Maar we kunnen ons niet vinden in hoe het neutraliteitsbeginsel hier wordt ingevuld. Het handelen van het personeelslid, dus de dienstverlening, dient beoordeeld te worden en niet de puur uiterlijke kenmerken. Dit naar het principe: je oordeelt op basis van iemands daden/gedrag en niet het uiterlijk. 

Daarnaast betekent het in de praktijk dat mensen worden uitgesloten van tewerkstelling in functies waar je in contact komt met de burger. 

Tenslotte vinden we het spijtig dat er niet is ingegaan op de vraag van één van de vakbonden om een concrete lijst op te stellen over welke functies het hier dan gaat. Nu wordt de deur open gelaten voor willekeur in hoe deze bepaling toegepast wordt…

Bron foto: gemeente.nu