KLEDIJCONTAINERS NU OOK VOOR HET GOEDE DOEL

03 Mei 2017

KLEDIJCONTAINERS NU OOK VOOR HET GOEDE DOEL

Twee hardnekkige misverstanden. Vooreerst is het niet enkel zinvol bruikbare kleren in de recyclagecontainers voor kledij te deponeren. Ook met afgedragen kleren en textiel kan je er terecht. De recyclagebedrijven zorgen ervoor dat deze als lompen gebruikt worden in bijvoorbeeld autogarages. Ze zorgen er dus voor dat de berg te verbranden restafval verkleind.Tweede misverstand is dat die recyclage van kledij steeds het goede doel dient. Niet juist dus. De recyclage van kledij is vaak een harde business en de grote bedrijven die ermee bezig zijn hebben vooral het pure winstbejag voor ogen. Vandaar de strijd om nog meer containers te mogen plaatsen.

Omvang van de kledijrecyclage.

Zo zijn de containers in Grimbergen jaarlijks goed voor de recyclage van niet minder dan 331.000 kg textiel en schoeisel, bijna 9 kg per inwoner! Na wat zoekwerk bleek dat slechts een fractie ervan een goed doel dient terwijl de meesten van ons ervan overtuigd zijn dat de kledij die we recycleren neerkomt op een vorm van hulpverlening. Niet dus. De grote spelers daarbij zijn Recutex en Curitas. Je herkent ze aan de groene en gebroken witte kleur. Positief is dat ook die grote bedrijven zorgen voor tewerkstelling van laaggeschoolden die het vaak zeer moeilijk hebben op de arbeidsmarkt.

De negatieve kant van het verhaal is dat de goedkope invoer van deze tweede handskledij leidt tot zware concurrentie, soms zelfs tot het failliet van de lokale textielindustrie.

Gelukkig zijn er ook andere, vaak kleinere spelers. Oxfam, Wereldmissiehulp, Televil en anderen gaan voor meer nobele doelstellingen dan de grote concurrenten.

Als verantwoordelijke Schepen zette ik me het voorbije jaar in om het sociale doel van de textielinzameling in Grimbergen te versterken. Zo bezegelde het Schepencollege de door mij voorgestelde verbeterde aanpak.

Enerzijds is er een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen Curitas en de plaatselijke Rode Kruis afdeling, Curitas staat voortaan 5 eurocent per kg in Grimbergen ingezamelde textiel af aan het Rode Kruis, en de Curitas containers zullen daarbij een Rode Kruislook krijgen.

Anderzijds krijgt Televil, de organisatie achter de kringwinkels, een groter aandeel van het Grimbergse textielvolume. Naast kringwinkelcontainers op de recyclageparken komen er nieuwe in de Kasteelstraat in Strombeek, in de Beukendreef en de Koraalstraat in Grimbergen en aan de sporthallen van Verbrande Brug en Humbeek. Het grote verschil is dat de herbruikbare kledij naar de kringwinkels gaat waar ze voor mensen die het minder breed hebben voor een lage prijs gekocht kan worden?

Aan u om vervolgens te beslissen aan wie het oud textiel toe te vertrouwen.

Eddie Boelens, Schepen voor Afvalbeleid