KLIMAATSIGNAAL VALT NIET TE NEGEREN!

03 Februari 2019

KLIMAATSIGNAAL VALT NIET TE NEGEREN!

De klimaatopwarming is een ernstig probleem en een hot thema. Zowel de vele verontruste scholieren, burgers als wetenschappers zijn ervan overtuigd dat er te weinig gebeurt.

De meeste politici weten geen blijf met de acties van jonge mensen, delen dat inzicht niet en schrikken ervoor terug om de nodige maatregelen te nemen. Politici die het signaal negeren of afdoen als doemdenken, hebben er niets van begrepen. De kampioenen van het pessimisme en het aanwakkeren van de angst zijn eigenaardig genoeg wonderlijk optimistisch als het over het klimaat gaat: ‘het klimaatprobleem gaat wel over en de jongeren moeten in de klas blijven en naarstig wiskunde en fysica studeren‘! Er staat echter een generatie jongeren klaar die (nog) geloven in de politiek en over hun toekomst. Laat dit niet verloren gaan. Dit gaat niet over! Wij willen dat het klimaatbeleid grondig gevoerd wordt op basis van de feiten, zonder verstoring van politici en mensen die beweren dat klimaatverandering er niet is, of dat het allemaal wel meevalt.