Lautaro Den Dauw

20ste plaats

Ik ben in Argentinië geboren. In 2003 kwam ik naar België en in 2005 ging ik aan de slag als klusjesman in het Atheneum van Grimbergen en aan de Basisschool de Regenboog . Sedert 2011 woon ik in Grimbergen.

Om een betere wereld te bouwen kies ik voor de duurzame manier.

In al wat we dagelijks doen moeten we ons bewust zijn van de voetafdruk die we achterlaten. De bescherming van ons milieu en klimaat is één van de grootste uitdagingen. Daarin moeten we allemaal onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Versterk de korte keten van de voeding en gebruik de fiets zoveel mogelijk voor verplaatsingen. Samenwerken aan een propere gemeente en het behoud van onze groene zones, de bomen en bossen zijn ook belangrijk.

Gelijke kansen voor iedereen, en vooral voor kinderen, is een prioriteit. In de eerste plaats voor wat betreft de studies, maar ook voor andere zaken zoals sport in de gemeente, kunst en allerlei soorten activiteiten die scholen samen tijdens de opvang kunnen organiseren.

41 jaar, Grimbergen