Leefbaarheid in Strombeek krijgt unieke kans

09 Augustus 2011

Er komt een 'masterplan' voor Strombeek. De Vlaamse Gemeenschap stelt middelen ter beschikking om de ruimtelijke ordening, mobiliteit en leefbaarheid van Strombeek onder de loep te nemen. Hierbij alvast onze eerste denkoefening...Strombeek heeft enkele sterke punten: het Cultuurcentrum, de taalleergangen, de sporthal, het zwembad, de bib, het OCMW, de winkels en scholen liggen binnen stap- of fietsafstand. Er is redelijk wat openbaar vervoer en de bereikbaarheid van het hinterland via de ring is goed.Zwakke punten zijn het sluikverkeer, weinig open ruimte en een grote bouwdichtheid. Voeg daarbij nog oude, soms slecht onderhouden huizen en zwerfvuil, en het is niet zo aangenaam meer wonen. Het grote verloop van bewoners en de groeiende anonimiteit vormen zeker geen buffer tegen het gevoel van onveiligheid. Daarom is het nodig om ontmoeting te creëren, rust(ige) plaatsen, aangename winkel- en wandelstraten... Dit kan door 'lanen' te herwaarderen met wat groen en bestaande pleinen in te richten als ontmoetingsplaatsen met banken, groen en terrasjes.Het Cultuurcentrum met bibliotheek, OCMW en ondergrondse parking moeten als één geheel van diensten verder worden uitgebouwd.Voor het terrein Bergmansbeek liggen kansen als woongebied, groene en ambachtelijke zone.Voor het terrein Potaerde langs de Grimbergsesteenweg wil het bestuur een totale bebouwing, maar Groen! kiest, net zoals de Vlaamse Gemeenschap, voor gedeeltelijke bebouwing met veel groen en een fietspad naar het centrum.Mobiliteit moet meer als een geheel worden bekeken. Doorgaand verkeer kan niet via de kern. Daarom moet de omgeving tussen het kerk- en gemeenteplein autoluw gehouden worden. Zoals hiernaast reeds is vermeld zijn geluidsschermen tegen de A12 geen overbodige luxe.Er liggen kansen voor Strombeek: het is aan ons om ze te grijpen.