Linda De Prée

4de plaats

Groen Grimbergen staat al jaren voor een beleid van doorgedreven inzet voor onze leefomgeving. Want inderdaad, dat is in ieders belang.

Aandacht voor een eerlijk sociaal beleid en ruimte voor iedereen.

Bewust consumeren, omgaan met afval en vooral gezonde lucht zijn dan ook logische thema’s.  Maar Groen is zoveel meer. Ik wil me inzetten voor een gemeente waar in de vier deelgemeenten rekening gehouden wordt met de specifieke noden. Dit vraagt een bredere kijk, vanuit verschillende invalshoeken, waarbij het sociale aspect en het landelijke karakter niet uit het oog mogen verloren worden.  

Ondertussen ben ik 2 jaar actief in Groen Grimbergen.  Met dit dynamisch team verder werken en me inzetten voor onze gemeente staat bovenaan mijn lijstje.

57 jaar, Grimbergen