MAALTIJDENBEDELING IS EEN KERNTAAK VOOR HET OCMW.

25 Maart 2019

MAALTIJDENBEDELING IS EEN KERNTAAK VOOR HET OCMW.

Het Schepencollege besliste de voorbije maand samen met de afschaffing van de gemeentelijke keuken ook om een einde te maken aan de huis aan huis maaltijdbedeling voor hulpbehoevenden. Groen betreurt deze overhaaste beslissing die reeds in de eerste maand van de legislatuur genomen werd. Het is onbegrijpelijk dat een dergelijk ingrijpende beslissing zonder enig overleg met de OCMW-raad of het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) genomen werd. Gaat het nieuw bestuur op die manier om met inspraak van betrokkenen?  

Voor Groen zijn maaltijdbedelingen wel degelijk een KERNTAAK van het OCMW. Deze taak kadert  perfect in de ouderenzorg van de gemeente. De dienst is een meerwaarde voor de gemeente en getuigt van een goed sociaal beleid.

De maaltijdbedeling in eigen regie houden als OCMW is de beste manier om dagelijks in contact te blijven met 150 kwetsbare mensen. De directe contacten helpen in alle geval om sneller, alert en doeltreffender  op te treden en hulp in te roepen bij noodsituaties!

Dat het hier gaat over kwetsbare mensen moet duidelijk zijn voor iedereen. De voorwaarden om maaltijden te kunnen krijgen zijn niet zelf kunnen koken en ook niet naar een centrum kunnen gaan. Onze klanten zijn ouderen, vaak alleenstaanden, soms wat depressieve mensen, mensen met beginnende dementie , soms mensen met een alcoholprobleem ,  mensen die soms in vervallen appartementen wonen, mensen in armoede, mensen in eenzaamheid met weinig bezoek. Ze klampen zich vast aan de bedeler die vaak de enige persoon is die ze die dag te zien krijgen”.

Er zijn zelfs voorvallen gekend waarbij, dank zij de tussenkomst van een bedeler levensbedreigende situatie verholpen werden. Zo werd door het accuraat gedrag van een bedeler die de persoon in kwestie niet goed vond en contact opnam met de familie een oudere dame vroegtijdig gevonden na een val in de kelder.

De privatisering van de maaltijdenbedeling is geen optie. Winstmaximalisatie en kostenbeperking is de grootste zorg van privéfirma’s die maaltijden huis aan huis bedelen. De opvolging en begeleiding van de cliënt  is voor hen bijzaak. Ze nemen er de tijd niet voor. Dat is immers niet hun corebusiness maar een verliespost die ze te allen tijde willen beperken!

Dit is onze corebusiness en onze kerntaak en daar zijn wij beter in! HOU DAT IN EIGEN REGIE, is onze vraag!  We hebben de middelen, we hebben het nodige personeel, een wagenpark, GSM’s en de knowhow is voor handen: onze dienst TZ kent de mensen, heeft fiches met de knelpunten en de contacten van elke cliënt. Waarom laten we dat uitdoven en alle zicht op deze groep verloren gaan? Dit is echt niet verstandig!!!!

Groen betwijfelt ook of een koude lijn voldoende soelaas biedt aan de klanten.  Kunnen deze mensen nog op een correcte en veilige manier hun maaltijd opwarmen? En als de koude lijn er moet komen dan is opvolging en begeleiding echt noodzakelijk!

In de beslissing wordt aangehaald dat de dienst verlieslatend is. Voor de Groen fractie mag die dienst iets kosten: dat is dienstverlening en sociaal beleid. Daarvoor dient belastinggeld!

Groen dringt er daarom bij het Schepencollege op aan deze overhaaste beslissing te herzien en de maaltijdbedeling aan huis in eigen regie te houden. Daarbij verwachten wij een becijferd scenario waarbij de maaltijden centraal geleverd worden, al dan niet in koude lijn, en door onze diensten bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag bedeeld worden aan onze cliënten.

De gemeente onderhandelt voor de scherpste prijs-kwaliteit verhouding van de aan te leveren maaltijden en budgetteert een supplementaire prijs voor de bedeling aan huis, zodat de cliënt 1 prijs betaalt die concurrentieel is met de marktprijs. Behoud de maaltijdbedeling aan huis en kies voor een echte sociale meerwaarde en preventie!

Marnix Snauwaert

Groen gemeenteraadslid

0476 551180