Mandatarissen Grimbergen 2013-2018

08 December 2012

Mandatarissen Grimbergen 2013-2018

Het schepencollege van Grimbergen wordt voor de ambtstermijn2013-2018 als volgt samengesteld: Schepen Eddie Boelens : bevoegd voor leefmilieu, afvalbeleid,duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en eerlijke handel.Schepen voor de eerste vier jaar van de legislatuur : Marc van Godtsenhoven, bevoegd voor cultuur en monumentenzorg.

(Groen heeft ook Alena Van Den Bussche als gemeenteraadslid)

CD&V

Burgemeester : Marleen Mertens, woordvoerder en bevoegd voor politie, bevolking en burgerlijke stand, Vlaams karakter, informatie, personeel, ruimtelijke ordening en stedenbouw

Schepen : Patrick Vertongen, bevoegd voor onderwijs, jeugd en werken in eigen beheer

Schepen : Paul Hermans, bevoegd voor mobiliteit, wonen, integratie, gelijke kansen en diversiteit.

OCMW-voorzitter : Trui Olbrechts, ook bevoegd voor welzijn.

na 4 jaar wordt Kirsten Hoefs schepen in opvolging van Marc Van Godtsenhoven (Groen).

Open VLD

Eerste schepen : Chris Selleslagh, bevoegd voor openbare werken, land- en tuinbouw, informatica en nieuwe media.

Schepen : William De Boeck, bevoegd voor financien, KMO, middenstand en toerisme

Schepen : Louis De Smedt bevoegd voor sport en feesten.

na drie jaar nemen Kevin Vleminckx en Tom Gaudaen het roer over van schepenen De Boeck en De Smedt.