Modal Shift

10 Mei 2012

Hoe pakken we de fileproblemen op de ring rond Brussel best aan? Die vraag zweeft al enkele jaren in de coulissen van de Vlaamse en Brusselsepolitieke wandelgangen. De Vlaamse regering moet in 2012 keuzes makenover het al dan niet aanleggen van extra rijstroken. Zal dit het verkeervlotter maken? Zorgt dit voor minder sluipverkeer in de omliggendegemeentes? Zijn er alternatieve manieren om de files in te dijken? Het platform Modal Shift nodigt u van harte uit voor het seminarie "DeBrusselse ring, anders bekeken". Dit seminarie biedt een alternatieve enfrisse kijk op dit cruciale debat. Vijf sprekers uit binnen- enbuitenland belichten de thematiek. We sluiten af met feedback van endialoog tussen Vlaams parlementslid Tom Dehaene en Brusselsparlementslid Jef Van Damme. In bijlage het volledige programma.

 Het seminarie vindt plaats op maandag 25 juni in het Vlaams Parlement(zaal De Schelp, ingang via Hertogsstraat 6), van 13.30u tot 17u.Inschrijven kan tot dinsdag 19 juni viahttp://www.greenpeace.org/belgium/seminarie/