Water- en modderoverlast in Grimbergen: brengen de huidige dure rioleringswerken een oplossing voor Strombeek-centrum?

06 Juni 2019

Water- en modderoverlast in Grimbergen: brengen de huidige dure rioleringswerken een oplossing voor Strombeek-centrum?

Voor de tweede keer in een week tijd werden delen van Grimbergen zwaar getroffen door wateroverlast.    Modderstromen vanuit de hoger gelegen velden zorgden voor water- en modderoverlast in Populierendal. Een bewijs dat verder inzetten op anti erosiemaatregelen zeer noodzakelijk is.   Ook aan de Potaarde en elders zorgden modderstromen voor een combinatie van water- en modderellende.   Voor een tweede week op rij werd ook Strombeek centrum zwaar getroffen.  Kelders in onder andere de Wemmelsestraat , het Gemeenteplein en de Jan Mulsstraat liepen onder water en zorgden voor veel miserie. Verontrustend hierbij is dat een aantal huizen getroffen werden waar voordien nooit problemen waren. 

Eddie Boelens, inwoner van de Jan Mulsstraat en fractieleider van Groen in de gemeenteraad:"tientallen verontruste en boze buurtbewoners spraken me de voorbije dagen aan. De belangrijkste vraag die bij de slachtoffers in Strombeek leeft is of er aan deze overlast definitief een einde zal komen als alle aquafinwerken uitgevoerd zullen zijn? Stopt de overlast definitief als er op het gemeenteplein een groot bufferbekken zal zijn en als het regenwater van straten en stoepen en van minstens de voorgevels van de huizen zullen aangesloten zijn op de nieuwe buizen voor regenwater? 
Toen ik in de vorige legislatuur Schepen was is dat alleszins wat door toenmalig Schepen van Openbare werken en huidig Burgemeester Chris Selleslagh altijd gezegd werd. Enkel bij stortregens die "slechts één keer in de 100 jaar voorkomen " zouden er volgens hem nog problemen zijn. "
 
Om duidelijkheid te krijgen voor alle mensen die me de voorbije dagen aanspraken vragen we het gemeentebestuur: 
 
  • een overzicht van alle plaatsen in Grimbergen die de  vorige week en vorige nacht geconfronteerd werden met wateroverlast;
  • Hoe was de situatie in de delen van Strombeek-Bever waar de aquafinwerken reeds volledig afgerond zijn en de huizen aangesloten zijn op het ontdubbelde net?
  • Wat mogen de bewoners van de Jan Mulsstraat, de Wemmelsestraat en het gemeenteplein verwachten als de werken ook bij hen volledig afgerond zullen zijn (juiste aansluitingen en bufferbekkens afgewerkt). Zullen er zich in de toekomst bij hevige regenval nog soortgelijke problemen van ondergelopen kelders voordoen?
  • Klopt het dat het oude rioleringsstelsel voor het "grijs water - het echt vervuilde water dus" ook na de werken dienst zal blijven doen? Voor zover ik weet werden deze buizen met een camera geïnspecteerd ver voor de aanvang van de huidige werken. Wat is hun toestand? Welke garanties zijn er dat deze oude buizen correct zullen zorgen voor de afvoer van "grijs water" nadat een deel van het regenwater van de woningen en al het regenwater van straten en stoepen via de nieuwe rioleringen zal afgevoerd worden?
  • Enkele maanden geleden kregen de buurtbewoners in de Jan Mulsstraat een huisbezoek waarbij besproken werd welke aanpassingen aan de afvoer van het regenwater nodig zijn voor de optimale aansluiting op de nieuwe riolering voor regenwater. Ze werden uitgenodigd deze werken te laten uitvoeren door een door de gemeente (of aquafin? Of besix?) te selecteren firma waarvoor een gezamenlijke offerte zou gevraagd worden. Sindsdien vernam niemand iets betreffende een opvolging van dat bezoek, een selectie van een bedrijf en een planning huis per huis van de werken.... Hoever staat men hier? 
We hebben recht op duidelijkheid en antwoord op deze vragen.
Met vriendelijke groeten,
Eddie Boelens
Jan Mulsstraat 23, 1853 Strombeek-Bever
Fractieleider Groen Grimbergen. 
0470747424