MOTIE MAXIMUMSNELHEID 100KM/UUR OP DE RING R0

27 December 2017

MOTIE MAXIMUMSNELHEID 100KM/UUR OP DE RING R0

De gemeenteraad van Grimbergen, maar ook die van Machelen, Wezembeek-Oppem en Beersel, keurden een motie goed om de maximale snelheid op de Brusselse Ring (R0) te verlagen tot 100 km/uur. De motie werd overgemaakt aan Ben Weyts, Vlaams Minister voor Mobiliteit. Andere gemeenten volgen! De Ring R0 die dwars door Strombeek-Bever loopt, brengt zeer veel luchtvervuiling mee (o.a. stikstofoxides NOx naast het kwalijke fijn stof) en veroorzaakt ernstige bewezen risico's voor de gezondheid van de buurtbewoners. De maatregel om o.a. de snelheid van het verkeer op de R0 te verminderen, zal de uitstoot voor een stuk doen dalen alsook die van CO2

. Het is algemeen bekend dat een verlaging van de snelheid ervoor zorgt dat auto's gemiddeld minder brandstof per kilometer verbruiken en tevens minder CO2 en andere uitstoot produceren. Een lagere snelheid heeft ook minder ongevallen tot gevolg. Tenslotte verlaagt de geluidsoverlast erdoor. Een maximumsnelheid van 90 of 100 km/uur geldt daarom op de meeste ringwegen rond de Europese steden.

Deze maatregel zal dus niet alleen een substantiële bijdrage leveren tot de klimaatdoelstellingen. Ze zal tevens licht positieve gevolgen hebben op de doorstroming en verkeersveiligheid. Ook de geluidsoverlast zal dalen.