MOTIE SPREIDING LAWAAIOVERLAST LUCHTHAVEN

03 Mei 2017

MOTIE SPREIDING LAWAAIOVERLAST LUCHTHAVEN

gemeenteraad Grimbergendringt

De van nogmaals aan op een evenwichtige spreiding van de lawaaioverlast. De luchthaven is belangrijk voor de tewerkstelling in de regio, maar dat kan alleen als de overlast gespreid wordt. De gemeenteraad van maart 2017 keurde, mede op voorstel van Groen, unaniem volgende motie goed:

'Alles moet in het werk worden gesteld om zo snel mogelijk een einde te stellen aan de huidige juridische onzekerheid m.b.t. de toekomst van de luchthaven van Zaventem. Er dient te worden gezorgd voor een stabiel en evenwichtig juridisch kader waarbinnen de luchthaven van Zaventem zich op een duurzame manier kan ontwikkelen binnen een kader dat leefbaarheid garandeert voor alle omwonenden. Van de federale regering wordt hiertoe een concreet engagement gevraagd, inclusief een duidelijke timing, voor de realisatie van een vliegwet die zich baseert op de principes van gelijke geluidsnormen voor alle gewesten én van een eerlijke en evenwichtige spreiding van het luchtverkeer over het Belgisch grondgebied'.