Nieuwe coalitie in de startblokken

02 December 2012

Zoals begin november aangekondigd, wordt de gemeente Grimbergen in de komende zes jaar bestuurd door een coalitie van CD&V, Open VLD en Groen. Op een persconferentie op  donderdag 6 december te 17u op het Kabinet van der burgemeester zal de voltallige bestuursploeg worden voorgesteld. Marleen Mertens, de huidige en tevens nieuwe burgemeester, zal in aanwezigheid van de drie voorzitters van de meerderheidspartijen toelichting geven bij het coalitieakkoord en de verdeling van de bevoegdheden.Voor Groen betekent dit twee Schepenen met verantwoordelijkheden over diverse beleidsdomeinen.

Eddie Boelens zal voor de volledige legislatuur bevoegd zijn voor leefmilieu, afvalstoffenbeleid, duurzaamheid, ontwikkelingssamenwerking en Fair trade.  Marc Van Godtsenhoven is voor de komende 4 jaar bevoegd voor Cultuur en Monumentenzorg.

Als lid van de coalitie zal Groen zich volop smijten en in samenwerking met de andere partners werk maken van een positieve politiek voor Grimbergen.