Nieuwe vleugel gemeentehuis: mooi project op de verkeerde plaats

12 Oktober 2021

Nieuwe vleugel gemeentehuis: mooi project op de verkeerde plaats

Op de laatste gemeenteraad werd de bouwovereenkomst voor de nieuwe vleugel van het gemeentehuis goedgekeurd. Hierdoor worden alle gemeentediensten gecentraliseerd met als gevolg dat het OCMW maar ook de bibliotheek weggetrokken worden uit Strombeek-Bever. Een politieke keuze die Groen Grimbergen blijft betreuren. Voor ons is het een evidentie dat de sociale dienstverlening daar wordt aangeboden waar de nood het hoogst is. De eerdere plannen voor de bouw van een Sociaal Huis in Strombeek-Bever (met bibliotheek en waar ook plaats was voor andere partners zoals Kind&Gezin en het Huis van het Kind) werden bij aanvang van deze legislatuur reeds naar de prullenmand verwezen. Gevolg: een financiële kater van meer dan 1 miljoen euro en een nieuwbouw in Grimbergen die qua oppervlakte kleiner is dan het eerder voorziene Sociaal Huis met bibliotheek in Strombeek. Los van deze politieke keuze, kan het project an sich ons op architecturaal vlak wel bekoren. Op onze vraag werd in het opstellen van de gunningscriteria extra aandacht besteed aan de harmonieuze inplanting van het gebouw in de historische dorpskern en de duurzaamheid van het project. We zijn verheugd dat het gekozen project op deze vlakken alvast zeer verdienstelijk is. Ook wordt de bredere omgeving aangepakt en wordt de directe omgeving van het gemeentehuis aangenamer. Het definitieve kostenplaatje van het project blijft een groot vraagteken. Ook de gevolgen voor de mobiliteit in het centrum van Grimbergen, blijft voor ons een grote bekommernis. We blijven voorlopig met onze vele vragen zitten. Wordt vervolgd. bron foto's: Gemeente Grimbergen