Nieuws

Categorieën

Schepencollege schrapt de plannen voor ondergrondse parking met warenhuis en trekt vergunning nieuwe zijvleugel aan gemeentehuis in.
De Grimbergenaar wil het mobiliteitsbeleid van Groen
Een waardevol stuk grond
Wij breken een lans voor de schaarse Grimbergse open ruimte.
Wissel van de macht - De groene blik op de actualiteit in Grimbergen
Nieuwe Grimbergse coalitie en de rol van CD&V
Veldkant: de burgemeester zwijgt, de Schepen is niet alert, 52 lindes gekapt…
Grimbergse oppositie (CD&V, Groen en Vooruit) verwijzen megalomane verminking van historisch dorpscentrum naar vuilbak.
Centrum van de toekomst met een ondergrondse parking en grootwarenhuis? Pure waanzin!
Voorzitterswissel bij Groen Grimbergen.
ARMOEDE AANPAKKEN, een werk van lange adem.
Groen Grimbergen heeft haar mobiliteitsnota klaar voor veilig, gezond en aangenaam verplaatsen in deelgemeente Grimbergen
Stop de waanzinnige plannen voor Grimbergen centrum.
Zelfs na een herexamen een onvoldoende voor het Grimbergse meerjarenplan.
Geslaagd nieuwjaarsevenement van Groen Grimbergen.
Caroline vervangt Sofie in gemeenteraad
Grimbergs gemeentebestuur lapt vraag van Vlaams Minister Somers aan zijn laars – en gaat zelfs een stapje verder...
De nieuwe Grimbergse stedenbouwkundige verordening mist klimaatambitie
Voortschrijdend inzicht: bestuur Grimbergen ondertekent het burgemeestersconvenant 2030 dan toch
Waarom Groen bij de definitieve stemming RUP Beigemveld op de gemeenteraad van september 2021 tegen stemde
Groen Grimbergen voert actie tegen armoede in Grimbergen op Wereldarmoededag
Nieuwe vleugel gemeentehuis: mooi project op de verkeerde plaats
Overstromingen en ontharding: blijven dweilen met de kraan open?
Kiezen voor neutrale dienstverlening in plaats van neutraal uiterlijke kenmerken
Automatische toekenning sociaal tarief voor opvang op school
Dure rioleringswerken, nieuwe bufferbekkens en toch overstromingen… Waarom?
Groen Grimbergen verhoogt druk rond vervuilende asfaltcentrale: tijd voor actie!
Maalbeekvallei: in 2022 verwezenlijking van extra parkzone aan de zuidkant of “onder” het recreatief vliegveld
Jaarlijkse brunch werd succesvolle take-away
Voer een afvalbeleid dat goed is voor het milieu en denk aan mensen met een lege portemonnee
Beigemveld: Matexi behoudt principieel akkoord (PRIAK)
Wanneer kan het zwembad weer open?
Ondergrondse parking Prinsenbos: 2.268.000 EUR voor meer auto’s in centrum Grimbergen
Groen Grimbergen zegt ‘neen’ tegen sluiting recyclagepark van Strombeek-Bever
Onze wensen voor 2021
2020: meer dan alleen maar corona
Groen gemeenteraadslid Marnix Snauwaert geeft de fakkel door
Plannen ondergrondse parking aan Prinsenbos zijn gevolg van improvisatiepolitiek van de Open VLD, N-VA en Vernieuwing
Groen tekent zebrapaden voor een veiliger Gemeenteplein
Groen heeft een adviesnota klaar voor een duurzame mobiliteit in Strombeek
Groen breekt een lans voor een veilige culturele agenda in Grimbergen.
Grimbergen als gidsgemeente voor een coherent uitstootbeleid van asfaltcentrales.
Groen wil samenwerking met Grimbergse verenigingen voor een nette omgeving.
Groen Grimbergen na racistische uitspraak op de gemeenteraad: “Ontslag van De Coppel uit al haar gemeentelijke functies was de enige optie”
Sterk Grimbergs Kattenkabinet aan kant gezet
VOS en PAK uitstoot asfaltcentrales aan de bron aanpakken!
Groen vraagt de bescherming van het voormalig landhuis Van der Noot en het behoud van de Wereldwinkel
Gebruik meer regenwater voor onderhoud sportvelden!
Groen steunt de vele vrijwilligers van Grimbergen die mondmaskers maken.
Groen Grimbergen onderschrijft de petitie van het actiecomité dat ijvert voor het behoud van het oud gemeentehuis van Beigem met het monument voor de gesneuvelden.
Inzamelactie van gebruikte laptops voor scholen is een succes
Groen Grimbergen verzamelt en verdeelt laptops in strijd tegen digitale leerachterstand voor kansarme kinderen. Doe je mee?
Bestuur wil bouwen en verharden in Priesterlinde.
Groen in coronatijden: wij laten niemand achter.
Legt de Raad van State een bommetje onder de verkaveling van Beigemveld door Matexi?
Afscheid van José Marcel Baert.
Wordt voor- en naschoolse opvang fors duurder vanaf september 2020?
Grimbergs bestuur stopt dienst voor onthaalouders vanaf 1 juli
Groen verzet zich tegen een Aldi langs de Vilvoordsesteenweg vlakbij de Spaanse Lindebaan
Oppositie neemt het op voor hoekgebouw
De reddingsoperatie voor de bomen in de Veldkantstraat
Onze Groen nieuwjaarsbrief: een terugblik en goede voornemens.
Het gemeentebestuur gaat de uitdagingen waar Grimbergen voor staat uit de weg.
Bodemverharding en het verdwijnen van open ruimte in Grimbergen: het kan anders.
Groen pleit voor betere nazorg en begeleiding van de burger bij rioleringswerken Strombeek
De vastberadenheid van Groen zal nodig zijn!
Septemberkermis kreeg een ‘out of the blue’ dansfeest
Veldkantstraat: Groen blijft ijveren voor veilig fietsen en 101 bomen.
Lindes in de Veldkantstraat genieten van juridische bescherming als landschapsrelict
Gemeenteraad staat positief tegenover nieuwe Groene voorstellen voor een proper Grimbergen met minder zwerfvuil en sluikstorten
Verkiezingen 2019: een terugblik
Een bouwvergunning aan ‘de Kromme Eik’: recht praten wat krom is?
Boeken toe voor bibliotheek Grimbergen
Groen ijvert voor het behoud van 101 waardevolle bomen in de Veldkantstraat
Groen Grimbergen verzet zich tegen het overbodig kappen van waardevolle lindes in de Veldkantstraat.
Grimbergen ondertekent klimaatplan voor gemeenten ‘Burgemeestersconvenant 2030’ niet
Water- en modderoverlast in Grimbergen: brengen de huidige dure rioleringswerken een oplossing voor Strombeek-centrum?
Grimbergse beleidstekst: de berg heeft een muis gebaard.
Grimbergen zoekt onthardingsprojecten
Groen vraagt gemeenteraad om pastorijtuin in Strombeek te openen bij afronden masterplan
Verkiezingen: het Groene Plan A
Ontdek alles over waterstof en haalbare klimaatdoelstellingen
Groen zet druk op de ketel in dossier asfaltfabriek
MAALTIJDENBEDELING IS EEN KERNTAAK VOOR HET OCMW.
VERKIEZINGEN 26 MEI 2019: STEM VOOR DE OMMEKEER
WAAROM WORDT DE LAMMEKES GESLOTEN?
SNELHEIDSPALEN EN DE OPSTART VAN EEN SCHOOLSTRAAT: PRIMA!
DOE MEE AAN DE GROTE OPKUIS VAN ZWERFVUIL
HET VERKEER IN DE KNOOP?
Groen vraagt aan het Grimbergs gemeentebestuur het behoud van de maaltijdbedeling aan hulpbehoevenden.
WINNAAR GROENE PLUIM 2018: KLANKBORDGROEP KLIMAATWERKING
NIEUW SKATEPARK
FLEUR UW GEVEL OP MET BLOEMEN
UITBREIDING OVERSTROMINGSGEBIED NEKKERBOS MET 10.000m3
GROEN IJVERT VOOR EEN JEUGDHUIS IN GRIMBERGEN EN IN STROMBEEK
WELKOM OP DE GROENBRUNCH ZONDAG 24 FEBRUARI 2019
KLIMAATSIGNAAL VALT NIET TE NEGEREN!
Wanneer winst belangrijker weegt dan mensen
Groen Grimbergen is tevreden met het advies van het college
Nieuwjaarsreceptie
Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren