OCMW KIEST VOOR PROJECT KINDERDAGVERBLIJF OP DE KERSELAAR. GROEN IS PRO MAAR NIET OP DEZE LOCATIE.

21 Juni 2017

OCMW KIEST VOOR PROJECT KINDERDAGVERBLIJF OP DE KERSELAAR. GROEN IS PRO MAAR NIET OP DEZE LOCATIE.

Volgens Kind en Gezin heeft Grimbergen een behoefte aan 999 plaatsen kinderdagverblijf waarvan er op dit ogenblik slechts 474 operationeel zijn. Gezien dit groot tekort, hier in Grimbergen maar ook in heel Vlaanderen lanceert de Vlaamse regering een projectoproep en voorziet hiervoor 7,5 miljoen euro. Voor Grimbergen betekent dit concreet een subsidie voor 91 nieuwe plaatsen kinderdagverblijf. Het betreft IKG- plaatsen of plaatsen waar de te betalen dagprijs voor de ouders afhankelijk is van hun inkomen. Een lokaal bestuur heeft er alle belang bij initiatieven voor een kwalitatieve en toegankelijke kinderopvang te ondersteunen. IKG-plaatsen garanderen is bovendien een krachtig instrument in de strijd tegen kinderarmoede, zowel in het voorkomen van kinderarmoede als in het helpen van gezinnen om uit de armoede te geraken. GROEN

Gezien de cijfers van kinderarmoede jaarlijks stijgen en ook in onze gemeente reeds boven de 6% uitkomen wil het OCMW een tandje bijsteken en deze kans met beide handen grijpen. steunt dit initiatief voluit!

Bovenop de reeds bestaande kinderdagverblijven die ons OCMW reeds faciliteren (Villa Rijckendael 24 plaatsen, Sam 33 plaatsen, Stekelbees 23 plaatsen en de geplande 25 plaatsen in de Van der Nootstraat) heeft het OCMW beslist op de raad van 9 mei 2017 de opdracht te geven aan de vzw Landelijk Kinderopvang een aanvraagdossier op te maken voor 11 bijkomende plaatsen op de site Van der Nootstraat in het kader van hogervermelde projectoproep van de Vlaamse regering.

Daarnaast wil het OCMW een projectontwikkelaar (Landelijke Kinderopvang, 3Wplus of een andere privéspeler) de hand reiken door een gebouw of een grond in erfpacht aan te bieden zodat zij makkelijker een bijkomend project in het kader van de aangeboden 91 gesubsidieerde plaatsen zouden indienen.

Op de extra raad van 16 mei 2017 werd beslist hiervoor de bouwgrond van het OCMW, gelegen op de hoek tussen de Beigemsesteenweg en de Grote Heirbaan (zegge de Kerselaar) aan te snijden. Het betreft hier ongeveer 20a van de 2ha!

Groen heeft zwaar geargumenteerd en meerdere pogingen ondernomen om 1 of meerdere alternatieve locaties, die eerst op tafel lagen, een kans te geven en heeft zelf een nieuw voorstel gelanceerd om een project Kinderdagverblijf te voorzien in de toekomstige verkaveling Beigemveld (Kruipstraat - A. Preudhommelaan) met 192 woningen. Geen enkel argument kon baten en de raad besliste dit mooie gebied nu aan te snijden waardoor de ontwikkeling van een globaal project voor deze site ernstig gehypothekeerd wordt. GROEN vindt dit zeer jammer!

Alle argumenten werden van tafel geveegd omwille van de tijdsdruk en de compliciteit bij de uitvoering van alle andere alternatieven. De projectoproep is namelijk pas op 22 maart 2017 bekend gemaakt door de Vlaamse regering en de geïnteresseerde projectontwikkelaar moet vóór 31 augustus 2017 een concreet en realistisch tijdspad opgeven. De realisatiedatum van het project werd vastgelegd op 31 december 2020. Als uit het stappenplan blijkt dat de nieuwe plaatsen vóór 30 juni 2019 zullen gerealiseerd worden, krijgen zij voorrang.

Kind en Gezin zal elk dossier beoordelen, sorteren per gemeente, een rangorde geven en een budgettaire toets geven. Opschortende voorwaarde is dus de aanvaarding door Kind en Gezin!!!

 

GROEN vindt dat lokale besturen te vaak beslissingen moeten nemen onder extreme tijdsdruk, in dit geval opgelegd door de Vlaamse regering. Dit is geenszins een voorbeeld van correct en goed bestuur!

 

Marnix Snauwaert

OCMW- raadslid