OCMW VERHOOGT HET AANTAL WONINGEN V/H SOCIAAL VERHUURKANTOOR

03 Mei 2017

OCMW VERHOOGT HET AANTAL WONINGEN V/H SOCIAAL VERHUURKANTOOR

Het sociaal verhuurkantoor WEBRA is actief in West-Brabant en tracht zo veel mogelijk woningen te huren op de privémarkt, om die vervolgens aan een redelijke huurprijs verder te verhuren aan personen met een beperkt inkomen. De toewijzing gebeurt via een puntensysteem gebaseerd op 3 elementen : inkomen, woonnood en inschrijvingsdatum. Het OCMW heeft sinds 1999 een samenwerkingsovereenkomst met WEBRA en betaalt hiervoor een kleine bijdrage. Hierdoor engageert WEBRA zich om, in de mate van het mogelijke, inspanningen te leveren voor potentiële kandidaten van Grimbergen en meer bepaald voor cliënten van het OCMW.Het aanbod aan woningen van WEBRA in Grimbergen is de laatste jaren gedaald van 19 naar 14 door allerlei omstandigheden waaronder het afhaken van particuliere verhuurders. Om deze neerwaartse spiraal om te buigen heeft het OCMW, samen met de gemeente, een overleg gehad met WEBRA waarbij een voorstel werd uitgewerkt dat er moet voor zorgen zo snel mogelijk een aantal bijkomende woningen in Grimbergen in te huren. Door een deel van de subsidies te gebruiken die de gemeente ontving voor integratie in het kader van de vluchtelingeninstroom, kan WEBRA een halftijdse medewerker extra inzetten die zich in hoofdzaak zal focussen op actieve prospectie in onze gemeente. WEBRA zou zich dan engageren om gemiddeld 10 bijkomende woningen per jaar in te huren in onze gemeente.

 

Waarom is de samenwerking en het verhogen van het aantal woningen van WEBRA zo belangrijk?

  • Er is een tekort aan betaalbare en comfortabele huurwoningen in Grimbergen

  • Er is een wachtlijst voor het huren van sociale woningen

  • Webra biedt de eigenaars een aantal voordelen waardoor zij misschien kiezen voor verhuur, eerder dan de woning te laten leegstaan. Bijvoorbeeld ondersteuning bij renovatie.

  • WEBRA zet in op huurdersbegeleiding. De huurder wordt gewezen op zijn rechten maar ook op zijn plichten.

  • Doordat de woningen van WEBRA conform de minimunnormen van de Vlaamse Wooncode zijn, kunnen de huurders vaak genieten van een huursubsidie.

  • Door de verhoogde instroom van vluchtelingen sinds 2015 en de erkenning van deze vluchtelingen de laatste maanden, is de nood aan betaalbare woningen alleen maar groter geworden in Grimbergen. Erkende vluchtelingen moeten a fortiori de grote centra in onze omgeving maar ook de LOI's (Lokale Opvang Initiatieven) binnen de 2 maanden na hun erkenning verlaten en een woning zoeken op de private huurmarkt. Het OCMW heeft 4 dergelijke LOI's in onze gemeente.

 

Groen ondersteunt dit voorstel ten volle maar wil toch één kanttekening maken!

De subsidies die de gemeente ontvangt voor 'Integratiebeleid' moeten in eerste instantie dienen voor het aanstellen van een integratieambtenaar. Grimbergen had tot 2015 zo een ambtenaar maar deze werd tot op heden niet vervangen. Dit zou met prioriteit moeten gebeuren! Aan deze ambtenaar dan om zijn/haar resterend budget in te zetten waar de nood het hoogst is!