Om te kunnen stemmen...

04 Juni 2012

Om te kunnen stemmen:Moet je ten laatste op 31 juli 2012 ingeschreven zijn op de kieslijst van de gemeente. Het inschrijvingsformulier kan je krijgen op de gemeente.Voorwaarden:Om te kunnen stemmen moet je:op 14 oktober 2012 minstens 18 jaar zijn;ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente.Niet EU onderdanen moeten ook 5 jaar onafgebroken en wettelijk in België verblijven.Wie wil stemmen en aan die voorwaarden voldoet moet dus het nodige doen om zich te laten inschrijven op de kieslijst van de gemeente.