04 jun 2012

Om te kunnen stemmen...

Om te kunnen stemmen:Moet je ten laatste op 31 juli 2012 ingeschreven zijn op de kieslijst van de gemeente. Het inschrijvingsformulier kan je krijgen op de gemeente.Voorwaarden:Om te kunnen stemmen moet je:op 14 oktober 2012 minstens 18 jaar zijn;ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente.Niet EU onderdanen moeten ook 5 jaar onafgebroken en wettelijk in België verblijven.Wie wil stemmen en aan die voorwaarden voldoet moet dus het nodige doen om zich te laten inschrijven op de kieslijst van de gemeente.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.