Ondergrondse parking Prinsenbos: 2.268.000 EUR voor meer auto’s in centrum Grimbergen

17 Mei 2021

Ondergrondse parking Prinsenbos: 2.268.000 EUR voor meer auto’s in centrum Grimbergen

Het Grimbergs gemeentebestuur van Open VLD, Vernieuwing en N-VA zet haar wil door met de plannen voor een ondergrondse parking aan het Prinsenbos. Waar andere gemeentes er alles aan doen om de levenskwaliteit in de dorpskern te verhogen door meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers, zuigt ons bestuur meer auto’s naar het historisch centrum. 

De geplande parking kan niet los gezien worden van de beslissing om de nieuwbouw voor de bibliotheek en het OCMW te verhuizen van Strombeek naar het gemeentehuis in Grimbergen. Daarbij werd er geen rekening gehouden met de gevolgen voor de mobiliteit en de parkeerproblematiek in het centrum. 

Om onduidelijke redenen worden er onder het nieuwe gebouw (waar nu de oude jongensschool staat) geen parkeerplaatsen voorzien. Nochtans is het voorzien van de nodige parkeerruimte voor personeel en bezoekers vereist om een omgevingsvergunning te krijgen voor zo een bouwproject. Daarom kiest het gemeentebestuur nu voor een ondergrondse parking in de dichte nabijheid, onder de huidige parking aan het Prinsenbos. Het gaat om 185 parkeerplaatsen waarvan er 75 voorzien worden voor personeel van het gemeentehuis, het OCMW en de bibliotheek. 

Het kostenplaatje kan tellen. De gemeente zal meteen bij de start van het project een bedrag van zomaar eventjes 2.268.000 EUR van ons belastinggeld moeten betalen voor de 75 parkeerplaatsen die men voor eigen gebruik wil voorbehouden. Opmerking: 10 van die 75 plaatsen zullen permanent (7/7 dagen, 24/24 uren) voorbehouden zijn voor de gemeente. De overige 65 zullen op bepaalde momenten (na de werkuren, weekend) wel door de burger kunnen gebruikt worden, mits betaling natuurlijk. Onze bedenking: eigenlijk betaalt de gemeente hierdoor per parkeerplaats te veel en zal de uitbater bij drukke bezetting nog extra winst kunnen maken uit die 65 roterende plaatsen door parkeergelden van bezoekers. 

Met deze parking krijgen we in de dorpskern te kampen met extra verkeersdrukte. Op de invalswegen naar de parking bevinden zich de Regenboog en het Prinsenhof. Voor ouders en kinderen zal het er niet veiliger op worden om te voet of per fiets naar school te gaan. Ook bezoekers aan de basiliek, de sterrenwacht MIRA, de toekomstige microbrouwerij (Fenikshof-site) en de rest van ons mooie historisch centrum zullen goed uit hun doppen moeten kijken om tussen de verkeersdrukte door te genieten van onze “Parel van Brabant”. 

We volgen dit dossier op de voet op. Zo stelden we de vraag of er in Grimbergen net als in Strombeek samen met de geplande parking ook parkeerkaarten of zones voor betalend parkeren komen. Schepen van mobiliteit Philip Roosen (N-VA) had hierop als antwoord dat “dit nog alle kanten op kan”. Weer een mooi staaltje van improvisatie als je het aan ons vraagt. Tenzij het bestuur niet in haar kaarten wil laten kijken natuurlijk… We verwachten daarnaast dat andere private parkingruimte, zoals aan het Fenikshof, ook betalend zal worden als de ondergrondse parking er komt. 

De Grimbergenaar staat erbij en kijkt ernaar. Zonder enige vorm van inspraak krijgt de burger voor de komende 50 jaar een ondergrondse parking in de maag geduwd. Creatief inspelen op nieuwe tendensen waarbij autodelen en elektrisch fietsen sterk toenemen worden daarbij aartsmoeilijk. De Groen voorstellen om de capaciteit te vergroten van de randparkings aan Ter Wilgen, het Fenikshof en het geplande Mobipunt aan de stelplaats van de Lijn, werden weggewuifd.