Onderwijs in elke dorpskern

10 Juni 2018

Onderwijs in elke dorpskern

Elk kind verdient een plaats op een school in de eigen buurt.

Door het stijgend aantal inwoners is een verhoging van de capaciteit op de schoolbanken nodig. In ’t Mierken te Beigem en na de verbouwingen in ’t Villegastje zal het aantal plaatsen maar net volstaan. Wij willen bouwen in de Mozaïek in Humbeek en later in de Negensprong in de Borgt.

Het gemeentebestuur moet samen met alle onderwijsnetten de capaciteitsproblemen opvolgen en sturen: gedaan met kampeertoestanden. Wij kiezen voor een eenvoudig en degelijk digitaal inschrijvingsmodel dat rekening houdt met de schoolkeuze, de afstand en de sociale mix.

Leerkrachten worden actief betrokken bij de onderwijsorganisatie en krijgen ruimte voor bijscholing. Niet alle leerlingen komen spijtig genoeg met gelijke kansen aan de start van hun schoolloopbaan. Dat vraagt van het lerarenkorps veel inzet en maatwerk, maar ook de ouders betrekken is daarbij onmisbaar.

We willen extra middelen vrijmaken voor naschoolse huiswerkbegeleiding en voor de taalvaardigheid Nederlands, zowel voor de kinderen als hun anderstalige ouders.