Onze Groen nieuwjaarsbrief: een terugblik en goede voornemens.

13 Januari 2020

Onze Groen nieuwjaarsbrief: een terugblik en goede voornemens.

We zijn er met onze zeskoppige en stevig verjongde fractie vanaf de eedaflegging van het nieuwe gemeentebestuur, intussen al een jaar geleden, goed ingevlogen. Constructief oppositiewerk is daarbij de leidraad. Wat de meerderheid goed doet, juichen we toe. Onze kritiek op de pijnpunten in het beleid gaat gepaard met het voorstellen van onze alternatieven.

Voor Groen mag “de warmste week” in Grimbergen een heel jaar duren 

Met “de warmste week” zien we elk jaar weer dat solidariteit en medeleven in ons Vlaanderen echt geen dode letter zijn. Met Groen Grimbergen willen we dat warm gevoel een heel jaar door tastbaar maken. Daarom protesteerden we hevig tegen de afschaffing van de OCMW maaltijdbedelingen en van de subsidies voor pedicure voor bejaarden. We kunnen dan ook moeilijk begrip opbrengen voor de geplande verhogingen van de ligdagprijs in Ter Biest met 90 EUR per maand en in Ter Borre met 75 EUR per maand. Zulke harde beslissingen maken het voor mensen met een laag inkomen nog moeilijker om de eindjes aan mekaar te knopen en maken dat we mensen eerder uitsluiten dan ervoor te zorgen dat iedereen betrokken kan blijven in de samenleving. Groen wil zowel in de gemeenteraad als in het Bijzonder Comité (maatschappelijk welzijn) opkomen voor wie het in onze gemeente moeilijk heeft. Met onze voorstellen willen we het hele jaar door mensen verbinden en werken aan een warme gemeente. 

Voor een gezond en veilig Grimbergen

Propere lucht en voldoende openbaar groen en open ruimte liggen ons nauw aan het hart. Een leefbare verkeerssituatie is een grote zorg. 

  • Daarom volgen we waakzaam de werking van de asfaltcentrale op gezien de nabijheid van de woonwijken van De Borgt.
  • Daarom verzetten we ons tegen de overbodige kap van 101 lindes in de Veldkantstraat. 
  • Daarom begrijpen we niet dat de meerderheid werkt aan een plan om in de nu nog groene zone Priester Linde nieuwe woonzones te creëren, en een deel van het gebied dat grenst aan de Lammekes om te zetten in deels recreatiezone en deels woonzone.

Extra woon- en recreatiezones zullen het autoverkeer doen toenemen. De Priesterlinde-, de Driekastanjelaars- en Veldkantstraat kunnen dat verkeer niet aan. De spitsuurfiles op de Vilvoordse- en Brusselsestseenweg en de Spaanselindebaan zullen nog toenemen. De verkeersveiligheid van fietser en voetganger zal onder extra druk komen te staan. 

Volgens de meest recente Grimbergse woonbehoeftestudie is er ook zonder het aanspreken van deze open ruimte nog plaats voor 1800 extra wooneenheden. Waarom dan die aanslag op de open ruimte? 

Een warm hart voor alle deelgemeentes

Met Groen pleiten we voor een beleid dat oog heeft voor de specifieke noden in alle wijken en deelgemeentes. Onze bijzondere bezorgdheid gaat daarbij uit naar de oude Borgt, de Oost- en Westvaartdijk, Treft en Strombeek omdat de uitdagingen daar net iets groter zijn dan elders in onze gemeente.

Bij de realisatie van het plan voor woningen in de kanaalzone aan de Borgt wordt een goede integratie met de oude Borgt onze grote zorg. 

Inzetten op de woonkwaliteit staat centraal in de kanaalzones. 

Voor Strombeek zetten we alles op alles om de woon- en leefkwaliteit in deze dichtbevolkte en snel groeiende deelgemeente te verhogen. Daarbij willen we de troeven van deze deelgemeente volop uitspelen. Hier vind je winkels op wandelafstand, een aangenaam en goed draaiend cultuurcentrum, twee lagere scholen en … - nog even toch? – een puike bibliotheek. Met voldoende openbaar groen en minder verkeersdrukte in de straten en op pleinen willen we de lucht- en leefkwaliteit in Strombeek verhogen. Intussen weten we dat de gemeente een dikke streep trekt door de plannen om rechtover het CC een sociaal huis te bouwen waar alle diensten van het OCMW, Kind en Gezin, het Huis van het Kind en … (een deel van) de bibliotheek onder één dak zouden komen. Dit “hoekgebouw” moest de kers op de taart worden van het masterplan voor Strombeek. Deze plannen werden gedumpt; de reeds uitgegeven 1.500.000 EUR zijn verloren. Het overgrote deel van de OCMW-werking verhuist daarmee naar Grimbergen terwijl de noden in Strombeek het grootst zijn. Over de toekomstige locatie van de bib blijft er onduidelijkheid. Met Groen willen we er alles aan doe om deze in Strombeek te houden. 

Groen werkt voor u in de gemeenteraad en “de gemeentestraat”

U ziet het. De komende jaren hebben we meer dan ons werk om al onze mooie voornemens te realiseren. Sterk voor de dag komen op de gemeenteraad is daarbij één zaak. Onze aanwezigheid in “de gemeentestraat” is echter onze grootste zorg. Daarvoor staan we tussen de mensen. We willen met ieder van u bouwen aan een gemeente waar het fijn leven is. We delen uw grote en kleine zorgen. Uw hulp, uw mening en uw inzet zijn daarbij meer dan welkom. 

Tot binnenkort?

 

Eddie Boelens

Groen voorzitter