Oyenbrugmolenfeest

15 Augustus 2015

Oyenbrugmolenfeest

In 1397 vinden wij een eerste vermelding van een watermolen in de heerlijkheid van Oyenbrugghe.  Sinds meer dan zeven eeuwen zijn er op de Maalbeek in Grimbergen meerdere molens die zich trapsgewijsontwikkelden

in synergie met de natuur in de Maalbeekvallei.

In 2007 stelde Oyenbrugmolen een project voor "Oyenbrugmolen en omgeving" een educatief project dat de natuurwaarde wil versterken in harmonie met het cultureel-historisch karakter van de Oyenbrugmolen. De maalvaardige restauratie is uiteraard een belangrijk aspect van het project. 

Binnen de doelstellingen is er ruimte voor een energieproject, hernieuwbare energie uit de waterloop opwekken.De Oyenbrugmolen werkt verder aan een restauratieproject. De plannen zijn ingediend en wachten 

op goedkeuring van de subsidie. Dan kunnen wij eindelijk van start gaan. Het nieuwe waterwiel zal de aandrijver zijn van een maalvaardige molen en zal tegelijk groene stroom opwekken met de waterkracht uit de Maalbeek. "Oyenbrug en omgeving" is een deelproject van de herwaardering van de Maalbeekvallei. Dit plan is klaar. Na goedkeuring kunnen wij, hopelijk,  nog dit plantseizoen met de uitvoering beginnen.

Oyenbrugmolen wil dit project openstellen en toegankelijk maken voor het publiek en richt daarvoor de Oyenbrugmolenfeesten in. De zeven eeuwen geschiedenis van de site bieden een schat aan thema's om de jaarlijkse molenfeesten in te kleden. Bij de derde editie vorig jaar kwamen ruim 800 bezoekers naar de molen.

Op 23 augustus 2015 tussen 11,00 u en 18,00 u brengen wij de vierde editie, "De barok, hoogtijden voor Grimbergen, tijd voor een nieuwe molen in de heerlijkheid van Oyenbrugghe"

De godsdienstoorlogen en de verwoestende 16de eeuw, zijn voorbij. Onder de Landvoogden Albrecht en Isabella komt een tijd van vrede en welvaart.

In Grimbergen herrijst de abdij in pracht en praal. De torenhoge kerk is van ver te zien. En in de Maalbeekvallei  worden de molens heropgebouwd. Bij het kasteel van Oyenbrugghe wordt de 

Heyenbeek hoger in de vallei verlegd. Ze wordt een heuse Maalbeek. Tijd voor een grote watermolen met een reuze groot waterrad. Dat kan wel 3 steenkoppels aandrijven

Geraert van Oyenbrugghe is dan burgemeester van Brussel. 

Prins Fillips Frans van Bergen laat het prinsenkasteel heropbouwen. Hij is gouverneur van Brussel . Maar kan niet beletten dat de kanonnen van de hertog de Villeroy in opdracht van de Franse koning 

de Brusselse Grote Markt tot puin schieten.

Enkele historische verenigingen brengen beelden van deze 17de eeuwse gebeurtenissen. Zeven eeuwen Vlaanderen, La compagnie de la Licorne, Trommelfluit, Fairfax Batalia, en het Wallensteyn regiment.

 www.oyenbrugmolen.be 

Deze opendeurdag blijft uiteraard een prettige ontmoeting met de molen zijn restauratie- en energieprojecten en de fraaie omgeving van de MaalbeekvalleiEen tentoonstelling brengt een levendige terugblik op de geschiedenis en brengt tevens een verslag van onderzoek en restauratie van de molen en zijn installatie.  Op de achtergrond klinkt de Maalbeeksuite van Frans Ieven.

Op zaterdag 22 augustus organiseert het Cultureel Centrum Strombeek-Grimbergen een klassiek concert in het oude karhuis van de Oyenbrugmolen. Transport Publics brengt  " De Leeuwerik en de Zwaan".  Instrumentale fabels uit de 17de eeuw. Een voorstelling die prachtig kadert binnen het thema en de site van het Oyenbrugmolenfeest 2015. Combi-Tickets kunnen bekomen worden via [email protected]

Met het Oyenbrugmolenfeest willen wij, in samenwerking met de gemeente Grimbergen, het monument, de Oyenbrugmolen en het restauratie-energieproject graag voor een breed publiek openstellen. Gratis toegang.

Onze website informeert uitvoerig over ons restauratieproject en onze activiteiten.

Met vriendelijke groeten,

Oyenbrugmolen

Erik Van Hemelrijck

Linda De Wit.

Tel: 02/ 251.95.53

Gsm: 0477/ 27.25.85

E-mail: [email protected]

Website: www.oyenbrugmolen.be

BIJLAGEN:
_pdf_oyen_fly_molenfeest_2015-5.pdf