Parking C: Groen Grimbergen tevreden met gemotiveerde weigering bouwvergunning voor Ghelamco.

27 Maart 2017

Parking C: Groen Grimbergen tevreden met gemotiveerde weigering bouwvergunning voor Ghelamco.

Op 27 maart heeft het College van Burgemeester en Schepenen van Grimbergen de bouwvergunningsaanvraag van Ghelamco voor het realiseren van hun multifunctioneel project op Parking C geweigerd.   De weigering kwam er op basis van o.a. volgende argumenten.

 
Het project is niet in overeenstemming met de voorwaarden van het Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan (GRUP). Met de realisatie van het stadion wordt de maximale toelaatbare vloeroppervlakte voor recreatie immers  meer dan 50% overschreden en bestaat er een reëel risico op overlast van parkerende auto's op de omgeving. Dat GRUP is bindend voor de inrichting van dat gebied. Een project dat daar niet aan tegemoet komt kan op Parking C niet gerealiseerd worden.
 
Ook andere aspecten van het de weigering,  zoals de mobiliteit, de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers op de site, onvoldoende garanties voor een tijdige, vlotte aansluiting op openbaar vervoer, het ontbreken van de beloofde tuinbrug over de Romeinsesteenweg en de beschaduwing  van de woonbuurten in de omgeving, zijn zeer sterk. 
 
Daarenboven sluit het Schepencollege zich met deze beslissing aan bij het negatieve advies van de Vlaamse Overheid. Dit verwijst naar de vaststelling van het Agentschap Wegen en Verkeer dat het project constructies voorziet die zich binnen de bufferzone van de Ring situeren enerzijds, en het feit dat de buurtweg nog niet is afgeschaft anderzijds.
Groen Grimbergen is tevreden met dit grondig en inhoudelijk correct gemotiveerd besluit waarbij de sterke  argumenten van het preadvies in de definitieve beslissing werden opgenomen. 
 
Voor Groen is het voorliggend  project too big, too soon.
 
Meer informatie bij
Eddie Boelens
Schepen van leefmilieu en duurzaamheid
0470747424