Plannen ondergrondse parking aan Prinsenbos zijn gevolg van improvisatiepolitiek van de Open VLD, N-VA en Vernieuwing

14 December 2020

Plannen ondergrondse parking aan Prinsenbos zijn gevolg van improvisatiepolitiek van de Open VLD, N-VA en Vernieuwing

Het is zeer de vraag of het huidige gemeentebestuur bij de beslissing om het OCMW én de bibliotheek van Strombeek naar Grimbergen te verhuizen rekening hield met de gevolgen voor de mobiliteit en de parkeerproblematiek.

De beschikbare ruimte voor de nieuwbouw langs de zijvleugel van het huidige gemeentehuis (waar nu de oude jongensschool op staat) is zeer krap om er een nieuwe bib en OCMW in onder te brengen. Om onduidelijke redenen worden er onder het gebouw ook geen parkeerplaatsen voorzien. Nochtans zijn parkeerplaatsen voor werknemers en bezoekers noodzakelijk om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen voor het geplande bouwproject.

Na maandenlange onduidelijkheid kwam de aap vorige week uit de mouw: om aan voldoende parkeergelegenheid te voldoen plant het gemeentebestuur een ondergrondse parking voor 150 wagens onder de huidige parking aan het Prinsenbos.

Eddie Boelens (Fractievoorzitter Groen): “Voor Groen was de sinds 2016 geplande nieuwbouw voor een bibliotheek en de OCMW-dienstverlening rechtover het cultuurcentrum de kers op de taart van het Strombeekse masterplan. Dit werd onderbouwd door een sterk uitgewerkt mobiliteitsplan. Een ondergrondse parking onder het Gemeenteplein zou voor een extra meerwaarde zorgen. De keuze van het nieuwe bestuur om bib en OCMW naar Grimbergen te verhuizen was impulsief en ondoordacht. Van een budgettaire winst is geen sprake en de beschikbare ruimte is krap. Bij gebrek aan planning dreigt een mobiliteitsknoop en komen er extra kosten voor een dure ondergrondse parking aan het Prinsenbos die voordien totaal overbodig was."

De burger staat erbij en kijkt ernaar
Van de mooie beleidsintenties betreffende inspraak is er noch bij de beslissing over de bijbouw aan het gemeentehuis, noch over het voorstel betreffende de parking ook maar even sprake geweest. Ook de beleidsprioriteit voor de actieve weggebruiker blijkt praat voor de vaak. Fietsers en voetgangers komen bij de plannen niet aan bod. 

De Grimbergenaar zal nochtans opdraaien voor deze ingrijpende keuzes. Katrien Le Roy, gemeenteraadslid Groen: “Wie in de dorpskern woont zal heel wat verkeersdrukte en extra CO2 te slikken krijgen. Daarnaast liggen op de invalswegen naar de parking twee lagere scholen. Bezoekers aan sterrenwacht MIRA, de toekomstige microbrouwerij, de basiliek en de rest van ons mooie historisch centrum zullen goed moeten uitkijken om tussen de verkeersdrukte door te genieten van onze “Parel van Brabant”. Het centrum van Grimbergen bruisender maken, gebeurt in onze ogen door dit verkeersluw te maken, niet door extra verkeer aan te trekken met de aanleg van een parking pal in het centrum." 

Isabel Gaisbauer, gemeenteraadslid Groen: “De Grimbergenaar betaalt ook de rekening. Naast de ondergrondse parking in Strombeek-Bever komt er nu ook één in Grimbergen centrum. Een extra hap van minstens 1.350.000 euro uit de begroting! Aangezien het zoals in Strombeek de bedoeling is de parking door de privé te laten uitbaten, zal die betalend zijn. Voor de buurtbewoners komen er waarschijnlijk bewonerskaarten maar de bezoeker zal in de meeste gevallen ook moeten betalen voor het bovengronds parkeren.”

Via deze link zie je een video van RINGtv met Eddie Boelens op de locatie in Strombeek waar het hoekgebouw zou komen: www.ringtv.be/nieuws/plannen-ondergrondse-parking-prinsenbos-stuiten-op-protest De burgerbeweging met een petitiewebsite die vernoemd wordt in het artikel, staat volledig los van Groen. 


Eddie Boelens

Fractievoorzitter Groen Grimbergen 

0470747424