Populierenkap wordt gevolgd door heraanplanting

04 Maart 2018

Populierenkap wordt gevolgd door heraanplanting

Grimbergse ? bewoners en natuurliefhebbers fronsen de voorbije maanden de wenkbrauwen als ze langs de Tommenmolenstraat, de St Donatuslaan, de Grimbergse kant van Tangebeekbos, het park van de Borgt of de Poddegemstraat wandelen of fietsen.

Diverse percelen waar trotse Canadapopulieren stonden zijn in een kale vlakte omgetoverd. Meer dan eens rijst de vraag of dit het nieuwe Grimbergse milieubeleid is?

Schepen van leefmilieu, Eddie Boelens (Groen) stelt de bezorgde burgers gerust: "het gaat hier om een noodzakelijke houtkap van kaprijpe populieren. De populier is een snelgroeiende opbrengstboom die na ongeveer 30 jaar aan vervanging toe is. Op de gekapte percelen komen in het volgende plantseizoen heranplantingen. Op de gemeentelijke grond kiezen we daarbij voor  een meer diverse aanplanting met onder andere inlandse eik en aan de randen lijsterbes en meidoorn. Op termijn komt er in de Tommenmolenstraat zelfs een speelbos."

Om de boskap geordend te laten verlopen stapte de gemeente in 2016 in een project van de Bosgroep Groene Corridor vzw en werden verschillende gemeentelijke en particuliere  loten kaprijpe populieren verkocht aan een bosexploitant.

De stammen worden als duurzame grondstof naar een zagerij gebracht. Het gekapte perceel wordt na opruiming dus opnieuw beplant in het eerstvolgende plantseizoen (periode najaar 2018 ? voorjaar 2019). Meer biodiversiteit wordt daarbij nagestreefd. Het jonge bos zorgt dan gedurende ongeveer 30 jaar voor een mooie leefomgeving, goede lucht en een thuis voor fauna en flora.

De aandachtige wandelaar zal gemerkt hebben dat er aan het einde van het gekapte perceel langs de Maalbeek in de Tommenmolenstraat één prachtige, veel grotere populier bleef staan. Het betreft hier een "Blauwe van Eksaarde", een zelfdzaan geworden inlandse populierensoort. Even verderop staat ook nog een zeldzame zwarte populier. Beide bomen zijn opgenomen in de inventaris van landschappelijk erfgoed. Om ze te beschermen zullen ze met een subsidie van onroerend erfgoed vakkundig gesnoeid worden. De gesnoeide takken zullen als loten gebruikt worden om te pogen jonge soortgenoten van deze schaars geworden inlandse soort aan te planten.

Foto- het gekapte perceel in de Tommenmolenstraat met op de achtergrond rechts de Blauwe van Eksaarde.

Voor meer informatie:

Eddie Boelens

Schepen van leefmilieu, duurzaamheid, afvalbeleid, ontwikkelingssamenwerking en fair trade

Gsm: 0470747424  / [email protected]