POTAARDEPARK VAN 3HA BLIJFT

27 September 2018

POTAARDEPARK VAN 3HA BLIJFT

Zes jaar geleden betoogde en ijverde Groen voor het Potaardepark gelegen in een woonreservegebied. We richtten toen samen met de buurtbewoners een actiecomité op met affiches en een petitie (bijna 1000 handtekeningen) om de eis voor het park kracht bij te zetten. Onder druk van deze acties werd onze eis op de gemeenteraad van maart 2013 ingewilligd. Bij de ontwikkeling van dit gebied komt hier een aaneengesloten park van 3ha dat samen met het Pieremanpark een groene  publieke open ruimte vormt ten Noorden van Strombeek. Groen is het er volledig mee eens dat dit gebied beschikbaar blijft voor de landbouw tot duidelijk is aan welke noden in Strombeek het restdeel woongebied van dit veld in de toekomst zal moeten beantwoorden.