Programma Groen Grimbergen 14-10

15 Juli 2012

Programma Groen Grimbergen 14-10

Als eerste komt aan de beurt. (1 augustus)ENERGIE

Als tweede Milieu en  ruimtelijke ordening (9 augustus)

Als derde Wateroverlast (15 augustus)

Als vierde Solidariteit (23 augustus)

Als vijfde Mobiliteit (2 sept)

Als zesde deel Onderwijs (7 sept)

Als zevende cultuur (8 sept)

Als achtste Sociaal beleid (volgt kortelings)

Als negende Woonbeleid (13/9)

Als tiende Leefomgeving (13/9)

Voor de volledige bundel Programmatekst