Propere buurt, plezante buurt

09 Juni 2018

Propere buurt, plezante buurt

Opgeruimd staat netjes en dat geldt ook voor goed onderhouden straatmeubilair en groen.

We blijven investeren in straatvegers, sensibiliserend afvalbeleid, het invoeren van statiegeld, bestraffen van sluikstorten en preventiecampagnes. Zwerfvuilacties blijven nodig als signaal naar de vervuilers.

Wij zetten in op dialoog om zaken dichtbij de mensen op te lossen. Het gaat ook over de kwalitatieve inrichting van de publieke plaatsen en een goede buurtwerking.