Samen Energiek, uw woning doorgelicht , de warming-up homeparty

02 Mei 2016

Samen Energiek, uw woning doorgelicht , de warming-up homeparty

Beste, In het kader van het klimaatactieplan van Grimbergen zijn we momenteel een project 'Samen Energiek, uw woning doorgelicht , de warming-up homeparty' aan het opstarten. Het is een project waar naast het gemeentebestuur ook volgende partners aan meewerken: , Dialoog, Provincie Vlaams-Brabant en DuBO Vlaams-Brabant.

Beweging.net

Het doel van het project is het 'thermografisch onderzoek' kenbaar, toegankelijk en betaalbaar te maken naar het brede publiek. Tijdens een warming-up homeparty wordt er met een warmtecamera een rondgang gedaan in de woning en worden warmteverliezen in kaart gebracht.  Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt er een technisch verslag opgemaakt waarin een aantal energiebesparende acties worden opgenomen (ook acties die snel te realiseren zijn en weinig kosten).

 

Binnen dit project kunnen de scans en het advies tegen een uitzonderlijk lage prijs worden aangeboden, namelijk voor 30 euro. Een buitenkans als je weet dat de reguliere tarieven 250  tot 500 euro bedragen. Voorwaarde is wel dat er in de woning nog een 5-tal geïnteresseerden (familie, buren, vrienden, ?) worden uitgenodigd zodat ook zij hiervan kunnen leren.

We willen 5 Grimbergse gezinnen de kans geven om een dergelijke scan aan te vragen. De scan zal gebeuren in de periode tussen 12 december en 23 december.  Aangezien het doel van dit project is woningen energiezuiniger te maken, willen we woningen selecteren die écht baat hebben bij deelname.

Zin om mee te doen? Stel je kandidatuur bij de milieudienst van de gemeente Jessika Doms.

Met vriendelijke groeten

 

Jessika Doms
Beleidsmedewerker leefmilieu
Dienst milieu
 

Tel.: 02/260.13.33
Fax.: 02/270.12.66

Gemeente GrimbergenIPrinsenstraat 3I1850 GrimbergenIwww.grimbergen.be