Schone lucht en klimaat

09 Juni 2018

Schone lucht en klimaat

De luchtkwaliteit vinden wij een ernstige zaak, dat zit in ons DNA.

De luchtkwaliteit vinden wij een ernstige zaak, dat zit in ons DNA. Fijn stof kan je niet ruiken, proeven of zien. Door permanent 15 vaste meettoestellen te plaatsen kunnen wij het meten. En meten is weten.

We blijven ons inzetten voor het klimaatplan. Via gerichte bijeenkomsten ondersteunen we duurzame initiatieven van burgers en bedrijven. Samen met de inwoners willen we acties en coöperaties opzetten voor hernieuwbare energie.

Ecologisch (ver)bouwen is drie keer jackpot: extra jobs, beter voor het milieu en voor de portemonnee.